GSW
Marysinek

Limity i wymiary ochronne

Limity i wymiary ochronne na 2020 rok

1. Ustala się w 2020 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.

2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:

a) Karp od 35 cm do 55 cm.
b) Amur bez limitu  do 80 cm.
c) Lin od 30 cm do 45 cm.
d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm  1 szt miesięcznie.
e) Leszcz bez wymiaru jako ryby małe.

3. Gatunki inne i ich wymiary:

a) Płoć od 20 cm jako ryba mała.
b) Jaź 25 cm jako ryba mała.
c) Okoń od 20 cm jako ryba mała.
d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała.
e) Karaś złocisty zakaz zabierania.
f) Jesiotr zakaz zabierania.
g) Karaś srebrzysty (bez wymiaru, jako ryba mała)

4. Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 4 szt. miesięcznie, 20 szt. rocznie.
Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby i 8 innych (łącznie 10 sztuk na dobę)

5. Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty, jesiotr, oraz ryb prawnie chronionych.

6. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.

7. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .

8. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .