GSW
Marysinek

Nadzwyczajne Wolne Zebranie Członków Stowarzyszenia

Zarząd GSW Marysinek informuje o Nadzwyczajnym Wolnym Zebraniu Członków Stowarzyszenia, które odbędzie się 22 sierpnia w: Janowce ul. Główna 53 o godz 16:00.

Tematami zebrania będzie omówienie zmian organizacyjnych oraz związana z nimi wysokość stawki członkowskiej, podjecie uchwal.