GSW
Marysinek

Uchwała 1/2021

Janówka 2021-01-26
Uchwała Nr 1/2021
Zarządu GSW Marysinek

1. W związku z pandemią covid 19 i rozporządzeniami Rady Ministrów nie może być zorganizowane walne zebranie członków stowarzyszenia.
W związku z powyższym zobowiązuje się zarząd GSW Marysinek do regulacji i podejmowania decyzji związanych ze zmianami działalności stowarzyszenia. Zarząd nie będzie mógł wprowadzić zmian dotyczących finansów takich jak podniesienia składek, dodatkowych opłat, itp.
2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wyniki głosowania:
Robert Sawidzki – Za                                                                 Podpisał 2021-01-27
Arkadiusz Kuzik – Za                                                              Prezes Stowarzyszenia
Teresa Milczarek – Za                                                                 Robert Sawidzki
Grzegorz Grudziński – Za
Jerzy Żytkiewicz – Za
Tomasz Marzec – Za
Marcin Wyraźny – Za