GSW
Marysinek

uchwała nr 1

Janówka ..2021-01-26…….

Uchwała Nr 1/2021
Zarządu GSW Marysinek

1 . W związku z pandemią covid 19 i rozporządzeniami Rady Ministrów nie może być zorganizowane walne zebranie członków stowarzyszenia.
W związku z powyższym zobowiązuje się zarząd GSW Marysinek do regulacji i podejmowania decyzji związanych ze zmianami działalności stowarzyszenia . Zarząd nie będzie mógł wprowadzić zmian dotyczących finansów takich jak podniesienia składek , dodatkowych opłat, itp.

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podpisania .

Wyniki głosowania
Robert Sawidzki – Za Podpisał 2021-01-27
Arkadiusz Kuzik – Za Prezes Stowarzyszenia
Teresa Milczarek – Za Robert Sawidzki
Grzegorz Grudziński – Za
Jerzy Żytkiewicz – Za
Tomasz Marzec – Za
Marcin Wyraźny – Za

Uchwała Nr 2
Zarządu Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek”
z dnia 06.02.2021 roku

Na podstawie par.20,ust.2 Statutu , w ramach prowadzenia bieżącej działalności , w celu zapewnienia utrzymania zasobów łowisk w stawach nr 1 i nr 2 ,Zarząd postanawia ,co następuje:
1. Ustala się w 2021 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne oraz ustala się zakaz ich zabierania.

2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:
a) Karp od 35 cm do 50 cm.
b) Amur jako ryba duża wymiar ochronny minimalny 60 cm max 80 cm
c) Lin od 30 do 40 cm
d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm 1 sztuka miesięcznie
e) Karaś srebrzysty powyżej 30 cm jako ryba duża

3. Gatunki inne i ich wymiary:
a) Płoć od 25 cm jako ryba mała.
b) Jaź 25 cm jako ryba mała.
c) Okoń od 20 do 35 jako ryba mała.
d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała.
g Karaś srebrzysty do 30 cm jako ryba mała

4. Ustala się następujące limity ilościowe:
Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie , maksymalna liczba złowionych karpi wynosi 10 sztuk. Łączna suma dobowa złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże i 5 innych (łącznie 7 sztuk na dobę), młodzież 8 sztuk dużych ryb rocznie , 5 karpi , na dobę maksymalnie 2 duże i 3  małe , łącznie 5 sztuk.
 

5. Zabrania się zbierania następujących gatunków:
Karaś złocisty , jesiotr , oraz ryb prawnie chronione .

6. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski Nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.

7. Sum europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .

8. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .

9. Wobec Członków Stowarzyszenia ,którzy nie będą stosować się do postanowień niniejszej Uchwały będą stosowane sankcje określone i zweryfikowane przez komisję dyscyplinarną , z wykluczeniem z grona członków Stowarzyszenia ,
Uchwała zarządu przeszła jednogłośnie Podpisał Prezes R . Sawidzki

Janówka 2021-02-06

Uchwała nr 3/2021
Zarządu GSW Marysinek

Na podstawie par. 20, ust 2 Statutu , w ramach prowadzenia bieżącej działalności , w celu zapewnienia utrzymania zasobów łowisk w stawie nr 1 ,Zarząd postanawia ,co następuje:

Wprowadza się zakaz zabierania ryb z łowiska nr 1 na okres 1 roku z wyłączeniem szczupaka w celu odbudowy populacji gatunków . Zabrania się samowolnego dopuszczania lub przenoszenia ryb ze zbiornika nr 2 na zbiornik nr 1 bez zezwolenia zarządu . Osoba złapana na tym procederze będzie zawieszona na okres 3 miesięcy .
Uchwała Zarządu przegłosowana większością
5 – za
1 – przeciw
1 – wstrzymująca
Podpisał
Prezes Robert Sawidzki