GSW
Marysinek

Dodatkowe zawody nocne

Zapraszamy członków GSW MARYSINEK na zawody nocne które odbędą się z Soboty na Niedzielę 18/19.11.2023 pod warunkiem zgłoszonych minimum 10 seniorów.

Przebieg zawodów

17.00 – Zbiórka

17.15 – Losowanie stanowisk

18.30 – Start zawodów

24.00 – Przerwa na posiłek przy ognisku.

01.30 – Wznowienie zawodów.

06.00 – Zakończenie zawodów.

6:00 – 8:00 Zliczenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin zawodów

1.Zawody rozgrywane będą metodą „na martwą rybkę min 5 cm przy użyciu 1 wędki.

2.Wymagane jest posiadanie elektronicznych dźwiękowych sygnalizatorów brań.

3.Podjęcie holowania ryby musi odbyć się w czasie do 10-ciu sekund od pierwszego sygnału brania.

4.Zabrania się przemieszczania zawodników między stanowiskami oraz wchodzenia na stanowiska innych zawodników podczas wędkowania.

5.Zawodnik sam podbiera i odhacza wyłowione ryby.

6.Podczas holowania oraz podbierania ryb zawodnik musi znajdować się w obrębie własnego stanowiska.

7.Do wymiaru ogólnego w cm zaliczany jest sandacz, szczupak, okoń.

8.Zawody zostaną rozegrane bez podziału na sektory.

9.Aby ryba zacięta przed końcem zawodów została wliczona do wymiaru ogólnego, musi być wyholowana nie później niż 15 minut po ostatnim sygnale.

10.Łowienie ryb musi odbywać się na wprost swojego stanowiska.

11. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek

13.Organizator GSW Marysinek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przez osoby trzecie.

14. Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.11.2023r.

pod numerem 604 152 821

SMS: imię i nazwisko oraz nr identyfikatora

Składka na catering -seniorzy 30 zł , juniorzy 15 zł

Do zobaczenia