GSW
Marysinek

Walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia za 2023 rok

W dniu 24-02-2024 roku o godzinie 16:00 w siedzibie stowarzyszenia Janówka ul. Główna 53
odbędzie się w/w spotkanie. Porządek obrad będzie przedstawiony na stronie internetowej
naszego stowarzyszenia dwa tygodnie przed zaplanowanym spotkaniem.
Pozdrawiam
Prezes Robert Sawidzki