GSW

Marysinek

Zawody drużynowe czerwiec 2020

Pierwsze zawody drużynowe w tym sezonie za nami. Do końcowego wyniku liczyły się 3 największe ryby w drużynie

1 miejsce: wynik 19,700 kg
Andrzej Marcewicz
Marcin Wyraźny

2 miejsce : 12,870 kg
Szymon Wieczorek
Jarosław Wieczorek

3 miejsce : 9,790 kg
Waldek Ryniecki
Andrzej Olborski

Nagroda za „Big Fish” trafiła do Andrzeja Niteckiego za jesiotra 85 cm i 3,520 kg

Rozporządzenie

W związku z panującą epidemią zwracam się do członków stowarzyszenia o przestrzeganie zaleceń Rady Ministrów .
Informuję że o dyżurach poinformowana jest Komenda Policji w Koluszkach. Proszę o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa. Podczas dyżurów zakazuje się organizowania spotkań towarzyskich w gronie członków jak i z osobami z poza stowarzyszenia.

Nie dostosowanie się do w/w rozporządzenia będą wymierzane kary dyscyplinarne. O systemie pełnienia dyżurów informować będą członków koordynatorzy. Wszystkie zawody, prace gospodarcze są odwołane na czas nieokreślony.

Podpisał
Prezes : Robert Sawidzki

Wstrzymanie harmonogramu zawodów

UWAGA


W związku z aktualnie panującą sytuacją w kraju z powodu choroby COVID-19 zawieszamy harmonogram zawodów wędkarskich do odwołania.

Limity i wymiary ochronne

Limity i wymiary ochronne na 2020 rok

1. Ustala się w 2020 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.

2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:

a) Karp od 35 cm do 55 cm.
b) Amur bez limitu  do 80 cm.
c) Lin od 30 cm do 45 cm.
d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm  1 szt miesięcznie.
e) Leszcz bez wymiaru jako ryby małe.

3. Gatunki inne i ich wymiary:

a) Płoć od 20 cm jako ryba mała.
b) Jaź 25 cm jako ryba mała.
c) Okoń od 20 cm jako ryba mała.
d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała.
e) Karaś złocisty zakaz zabierania.
f) Jesiotr zakaz zabierania.
g) Karaś srebrzysty (bez wymiaru, jako ryba mała)

4. Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 4 szt. miesięcznie, 20 szt. rocznie.
Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby i 8 innych (łącznie 10 sztuk na dobę)

5. Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty, jesiotr, oraz ryb prawnie chronionych.

6. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.

7. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .

8. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .

Rejestry Połowów

W związku z obecną sytuacją co do COVID-19 wstrzymuję wydawanie rejestrów połowów . Osoby które nie odebrały w/w broszury mają się dostosować do reguły obowiązującej na początku roku . Podkreślamy dany miesiąc z 2019 roku i tam prowadzimy ewidencje połowów . Taka procedura będzie obowiązywać do odwołania . W kwestii dyżurów koordynatorzy będą informować członków w dniu dyżuru o sposobie i procedurach obowiązujących na posterunku .
Pozdrawiam
Prezes Robert Sawidzki
Życzę zdrowia .

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ w dniu 29 lutego 2020 roku.

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 29 lutego 2020 roku na godzinę 15:15.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019.
 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 13. Propozycja uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Propozycja uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Ustalenie organizacji zawodów wędkarskich w 2020 roku.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania zawodów wędkarskich organizowanych w 2020 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2020 roku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu organizacji i finansowania Wędkarskiego Dnia Dziecka w 2020 roku.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie zebrania.

 

Walne Zebranie

Informacja

Zarząd informuje że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 29 lutego o godzinie 15:00 w Janówce ul Główna 53 . Porządek  obrad będzie podany dwa tygodnie przed zebraniem na tablicy w rybaczówce i na stronie internetowej marysinek.pl  .

 

Podpisał

Prezes Robert Sawidzki

Wpisy do rejestrów styczeń , luty

      Informujemy że wpisy do rejestrów w miesiącu styczniu oraz lutym odbywać się będą tak jak w ubiegłym roku . Osoby łowiące w styczniu lub w lutym podkreślają poprzednie wpisy , wpisują rok 2020 i rejestrują dni połowów . w razie pytań proszę dzwonić pod nr 881 212 397 . Nowych rejestrów spodziewamy się na początku stycznia , są zamówione .

Życzenia Noworoczne !!!

e-Kartka Darmowe kartki elektroniczne z tag: eKartki sylwestrowe Wszystkiego najlepszego!, kartki internetowe, pocztówki, pozdrowienia

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Zarząd GSW ,,Marysinek”

Zawody o Puchar Prezesa i Obchody Pięciolecia Stowarzyszenia

 

             Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa   

       07.09 odbędą się zawody o Puchar Prezesa oraz będziemy obchodzić pięciolecie istnienia naszego stowarzyszenia . Zawody rozpoczniemy zbiórką o godzinie 8:00 do rywalizacji przystąpimy o godzinie 9:00 . Zakończenie zawodów godzina 14:00 . Obchody pięciolecia rozpoczniemy wręczeniem nagród a następnie przygotowany będzie posiłek dla wszystkich obecnych członków stowarzyszenia . 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia .

  Prezes 

Robert Sawidzki