GSW

Marysinek

Zawody Spinningowe

W dniu 07.05.2023r w godzinach 7:00- 12:30 odbędą się zawody spinningowe rozpoczynające sezon startowy „Marysinek 2023”.

Zawody rozegrane zostaną bez podziału na kategorie wiekowe.

Harmonogram zawodów spinningowych:

1. 7:00 – 7:30 Zbiórka oraz wpisywanie zawodników na listę startową.

2. 7:30 – 8:00 Przedstawienie regulaminu zawodów oraz spraw organizacyjnych.

3. 8:00 Rozpoczęcie łowienia.

4. 12:00 Zakończenie łowienia.

5. 12:00 – 12:30 Podliczenie wyników oraz rozdanie nagród.

Członkowie GSW Marysinek biorąc udział w zawodach tym samym wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek.

Uwaga: W związku z prowadzoną inwestycją prac ziemnych wokół akwenów GSW Marysinek, sugerujemy zawodnikom wyposażenie się w obuwie typu kalosze itp.

Zgłoszenia przyjmujemy sms pod numerem 604 152 821 do godziny 18:00 dnia 06.05.2023r, przy frekwencji  niższej niż 10 zawodników zawody zostaną odwołane.

SMS: imię i nazwisko oraz nr identyfikatora

Wiosenne prace gospodarcze

W dniu 15.04.2023r (sobota) od godziny 9:00 zapraszamy członków „GSW Marysinek” na „Wiosenne prace gospodarcze” połączone z możliwością odbierania rejestrów połowu na 2023r. Mile widziane posiadanie sprzętów ogrodniczych w postaci grabi, wideł, podkaszarek itp.

Zakaz połowu ryb od 19.03.2023 do 31.03.2023r

UWAGA !!!!!

W związku z uzupełnieniem stanu zarybienia akwenów GSW „Marysinek” 

od momentu zarybienia ok. godz. 14:00 dnia 19.03.2023r do 31.03.2023r

obowiązuje zakaz połowów ryb w zbiornikach nr 1 oraz nr 2 .

Porządek Obrad Walnego Zebrania w dniu 04.03.2023 roku.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ z siedzibą w Janówce ul Główna 53 NR KRS 0000550473 w dniu 04 marca 2023 roku.

 Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia godzina 16:00.

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 04 marca 2023 roku na godzinę 16:15.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia za rok 2022.
 6. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2022.
 7. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2022.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sawidzkiego za rok 2022.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie:
  „wykreśla się paragraf 35 ust.3 Statutu”.
 13. Uchwalenie zmian funkcyjnych w zarządzie , w związku z rezygnacją funkcji zastępcy prezesa .
 14. Przyjęcie  uchwały w sprawie powołania nowego członka do Komisji Rewizyjnej z powodu rezygnacji poprzedniego członka ze stowarzyszenia.
 15. Przedstawienie planu zarybieniowego w 2023 roku.
 16. Ustalenie organizacji oraz terminarzu zawodów wędkarskich w 2023 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania i organizacji  zawodów wędkarskich  w 2023 roku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2023 roku.
 19. Omówienie organizacji prac gospodarczych związanych z utrzymaniem użyczonego kompleksu stawowego dla stowarzyszenia i podjęcia w tej sprawie uchwały .
 20. Omówienie przychodów i rozchodów w 2023 roku , regulacja wysokości składki członkowskiej na rok 2024 oraz zakupu laptopa na wyłączne potrzeby i obsługę stowarzyszenia .
 21. Omówienie systemu regulaminu trzymania dyżurów , przekazanie uwag .
 22. Wolne wnioski

Terminy zawodów 2023 rok

Terminarz zawodów członków GSW „Marysinek”
Zawody spinning 7 maj
Zawody spławik 21 maj
Dzień dziecka 4 czerwca
Zawody nocne 24/25 czerwca
Zawody feederowe 27 sierpnia
Puchar Prezesa 9 września
Zawody spinningowe 8 październik .

====================================================================

Uwaga

W związku z zaawansowanym postępem prac ziemnych w obrębie akwenów GSW Marysinek, zawody nocne planowane na 24/25.06.2023r zostają przeniesione na 26/27.08.2023r w zamian za zawody feederowe dzienne. Zawody federowe dzienne odbędą się, gdy tylko postęp prac ziemnych w obrębie akwenów GSW pozwolą na zorganizowania zawodów o czym zostanie umieszczona informacja z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zawody feederowe dzienne będą mogły odbyć się gdy tylko postęp prac ziemnych w obrębie akwenów GSW Marysinek pozwoli na wcześniejsze zorganizowanie w/w zawodów , o czym zostaniecie poinformowani z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Na dzień dzisiejszy w mocy pozostaje wcześniejsza decyzja .

Walne zebranie

Uchwała Nr. .1.. Zarządu GSW „Marysinek” z dnia 29.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia .

Ustala się termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 04.03.2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie stowarzyszenia w Janówce ul. Główna 53 . W przypadku braku quorum zebranie zostanie przesunięte na godzinę 16:15 . Porządek obrad będzie przedstawiony na stronie internetowej po przeprowadzeniu kontroli komisji rewizyjnej po 20.02.2023 roku .

Prezes Stowarzyszenia

Robert Sawidzki .

Zwrot rejestrów

W związku ze zbliżającym się końcem roku prosimy o zdawanie rejestrów połowu . Rejestry można zdawać w rybaczówce w przygotowanym do tego celu kartonie , osoby nie mające dostępu do rybaczówki mogą zdawać rejestry w skrzynki podawczej w sklepie wędkarskim w Andrespolu ul Tuszyńska13 . Przypominamy również o wpłacaniu składek członkowskich . Członkowie którzy nie opłacą składki do 31 grudnia 2022 roku będą automatycznie wykreśleni z dniem 01.01.2023 roku .
Pozdrawiam
Prezes R. Sawidzki .

Zakaz połowu

Od dnia 04.12. 2022 roku , w związku z zarybieniem Zarząd wprowadza zakaz spinningowania , połowu metodą spławikową na żywca , oraz gruntową na martwą rybkę . Zakaz obowiązuje do 31 kwietnia 2023 roku .

Uwaga

 

W związku z zarybieniem akwenów GSW Marysinek :

Od dnia 20 października 2022 do 31 grudnia 2022 wprowadzony zostaje wymiar ochronny dla Amura  do 50 cm.

Wyniki zawodów o „Puchar Prezesa-Marysinek 2022”

Dnia 17 września 2022r w godzinach 9:30-16:00 odbyły się zawody spławikowe o „Puchar Prezesa – Marysinek 2022”.
Zawody rozegrane zostały bez podziału na sektory oraz kategorie wiekowe.
W zawodach udział wzięło 19 zawodników, w tym 6 juniorów.
„Puchar Prezesa – Marysinek 2022” zdobył : Krzysztof Milczarek z wynikiem 4,975kg.
„Big Fish” zawodów wywalczył : Tomasz Marzec – 1,960 Karp
Zwieńczeniem zawodów było ognisko integracyjne podsumowujące mijający sezon, którego gościem specjalnym był Pan Piotr Wilk – Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Wiśniowej Górze.
Przed inauguracją zwycięzców Pan Robert Sawidzki – Prezes GSW Marysinek w imieniu członków stowarzyszenia, złożył na ręce
Pana Piotra Wilka podziękowania za życzliwą i przyjazną współpracę przy utrzymaniu akwenów wędkarskich „Marysinek”.