GSW

Marysinek

Terminarz Zawodów na 2019 rok

Terminarz zawodów wędkarskich na 2019 rok.
 
07-04 Zawody Spławikowe
12-05 Zawody Spinningowe
15na16 – 06 Zawody Nocne
07-07 Zawody Federowe
08-09 Puchar Prezesa Spławik
06-10 Zawody Spinningowe
 
Informacje organizacyjne będą podawane na bieżąco dwa tygodnie przed zawodami na facebooku i stronie internetowej.

Limity Połowów na 2019 rok

W 2019 ustanawia się następujące limity i wymiary ochronne dla ryb poławianych na stawach w zarządzie Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek”

 

1.Ustala się podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby małe.

 1. Gatunki ryb dużych i ich wymiar górny i dolny:
 2. a) Karp od 35 do 55 cm,
 3. b) Lin od 30 do 45 cm,
 4. c) Szczupak od 50 cm – 2 miesięcznie.
 5. Gatunki ryb małych i ich wymiary:
 6. a) Płoć 20 cm,
 7. b) Jaż 25 cm,
 8. c) Okoń 20 cm,
 9. d) Karaś srebrzysty (bez wymiaru)
 10. e) Leszcz 40 cm
 11. Ustala się następujące limity ilościowe:
 12. a) ryby duże 2 szt. na dobę, 4 szt. miesięcznie, 20 sztuk rocznie,
 13. b) ryby małe 8 szt. na dobę lub 10 bez ryb dużych dziennie.
 14. Amur do 80cm nakaz zabierania (adnotacja w rejestrze – uwagi)
 15. Sumik karłowaty nakaz zabierania (bez adnotacji w rejestrze)
 16. Pozostałe gatunki nie są przeznaczone do zabrania.
 17. Pozostałe zapisy zgodne z regulaminem szczegółowym na 2018 rok,
 18. Dla członków stowarzyszenia, którzy nie ukończyli 16 lat i opłacają niższe składki wpisowe oraz członkowskie na dany rok ustala się limit połowu ryb dużych w wysokości 1/2 limitów dziennych i rocznych przewidzianych dla członka stowarzyszenia.

Prace Gospodarcze

Uchwała walnego zebrania członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek”

Nr 12/2019

W sprawie:  zamiany obowiązku realizacji prac porządkowych na dobrowolną darowiznę na rzecz Stowarzyszenia

Walne zebranie członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek” jednogłośnie zatwierdziło uchwaliło, że członkowie Stowarzyszenia, którzy nie wywiązali się w roku kalendarzowym z obowiązku prac porządkowych w wymiarze 8 godzin, mogą wpłacić darowiznę w wysokości 160 zł przeznaczoną na cele statutowe Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd G.S.W. Marysinek informuje że w dniu 02-03-2019 roku o godz 15:00 drugi termin przy braku quorum godz 15:30 w Janówce ul Główna 53 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków . Wymagane identyfikatory członkowskie . 

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków GSW  „Marysinek’’w dniu 02-03-2019 roku

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia , powitanie zaproszonych gości ,przedstawienie członków zarządu .
 2. Sprawdzenie listy obecności , stwierdzenie quorum . W przypadku nie stwierdzenia quorum drugi termin zebrania godz.15:15
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania , Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej .
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad .
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności .
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 
 11.  Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Uchwała w sprawie proponowanego wyboru nowych członków zarządu .
 13. Uchwała w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” zmiany limitów i wymiarów ochronnych .
 14. Uchwała w sprawie sposobu finansowania organizowanych przez stowarzyszenie zawodów wędkarskich .
 15. Uchwała w sprawie dofinansowania oraz organizacji dnia dziecka .
 16. Wolne wnioski .
 17. Zamknięcie zebrania.                                                         Prezes Robert Sawidzki     

Zawody Podlodowe

Witam wszystkich Członków Stowarzyszenia . Pani Katarzyna wystąpiła z propozycją zorganizowania zawodów podlodowych w dniu 03 lutego . W związku z zapowiedzią nadchodzących mrozów do -13 stopni myślę że jest realna szansa na pomyślną organizację w/w propozycji . Prosimy o wcześniejsze zapisy na zawody do kolegi Żytkiewicza w celu ustalenia ilości zawodników , składka wpisowa jak zwykle 10 zł płatne w dniu zawodów .
503 506 513

Zbiórka godzina 8:30 rozpoczęcie zawodów 9:00 zakończenie 12:00
Pozdrawiam .

Składanie wniosków i korespondencji

Zarząd informuje , że od dnia 09 bm. wszystkie wnioski i korespondencje składamy w skrzynce znajdującej się w sklepie wędkarskim Andrespol ulica Tuszyńska 13.

Przyjęcia nowych członków .

         Informacja

Przyjęcia nowych członków do naszego Stowarzyszenia rozpoczynają się od listopada . Wniosek +2 zdjęcia przyjmowane będą w każdy piątek od godziny 17:00 do godziny 20:00 przez Pana Żytkiewicza w Rybaczówce . Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się ze Statutem oraz wszelkimi regulaminami dostępnymi na naszej stronie .

Kontakt Tel. 503 506 513 .

 

Prezes. Robert Sawidzki