GSW

Marysinek

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd G.S.W. Marysinek informuje że w dniu 02-03-2019 roku o godz 15:00 drugi termin przy braku quorum godz 15:30 w Janówce ul Główna 53 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków . Wymagane identyfikatory członkowskie . 

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków GSW  „Marysinek’’w dniu 02-03-2019 roku

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia , powitanie zaproszonych gości ,przedstawienie członków zarządu .
 2. Sprawdzenie listy obecności , stwierdzenie quorum . W przypadku nie stwierdzenia quorum drugi termin zebrania godz.15:15
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania , Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej .
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad .
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności .
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 
 11.  Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Uchwała w sprawie proponowanego wyboru nowych członków zarządu .
 13. Uchwała w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” zmiany limitów i wymiarów ochronnych .
 14. Uchwała w sprawie sposobu finansowania organizowanych przez stowarzyszenie zawodów wędkarskich .
 15. Uchwała w sprawie dofinansowania oraz organizacji dnia dziecka .
 16. Wolne wnioski .
 17. Zamknięcie zebrania.                                                         Prezes Robert Sawidzki     

Zawody Podlodowe

Witam wszystkich Członków Stowarzyszenia . Pani Katarzyna wystąpiła z propozycją zorganizowania zawodów podlodowych w dniu 03 lutego . W związku z zapowiedzią nadchodzących mrozów do -13 stopni myślę że jest realna szansa na pomyślną organizację w/w propozycji . Prosimy o wcześniejsze zapisy na zawody do kolegi Żytkiewicza w celu ustalenia ilości zawodników , składka wpisowa jak zwykle 10 zł płatne w dniu zawodów .
503 506 513

Zbiórka godzina 8:30 rozpoczęcie zawodów 9:00 zakończenie 12:00
Pozdrawiam .

Składanie wniosków i korespondencji

Zarząd informuje , że od dnia 09 bm. wszystkie wnioski i korespondencje składamy w skrzynce znajdującej się w sklepie wędkarskim Andrespol ulica Tuszyńska 13.

Przyjęcia nowych członków .

         Informacja

Przyjęcia nowych członków do naszego Stowarzyszenia rozpoczynają się od listopada . Wniosek +2 zdjęcia przyjmowane będą w każdy piątek od godziny 17:00 do godziny 20:00 przez Pana Żytkiewicza w Rybaczówce . Przed złożeniem wniosku proszę zapoznać się ze Statutem oraz wszelkimi regulaminami dostępnymi na naszej stronie .

Kontakt Tel. 503 506 513 .

 

Prezes. Robert Sawidzki