GSW
Marysinek

Prezes

Porządek Obrad Walnego Zebrania w dniu 04.03.2023 roku.

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ z siedzibą w Janówce ul Główna 53 NR KRS 0000550473 w dniu 04 marca 2023 roku.

 Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia godzina 16:00.

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 04 marca 2023 roku na godzinę 16:15.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia za rok 2022.
 6. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2022.
 7. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2022.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2022.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sawidzkiego za rok 2022.
 12. Przyjęcie uchwały w sprawie zmiany w Statucie:
  „wykreśla się paragraf 35 ust.3 Statutu”.
 13. Uchwalenie zmian funkcyjnych w zarządzie , w związku z rezygnacją funkcji zastępcy prezesa .
 14. Przyjęcie  uchwały w sprawie powołania nowego członka do Komisji Rewizyjnej z powodu rezygnacji poprzedniego członka ze stowarzyszenia.
 15. Przedstawienie planu zarybieniowego w 2023 roku.
 16. Ustalenie organizacji oraz terminarzu zawodów wędkarskich w 2023 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania i organizacji  zawodów wędkarskich  w 2023 roku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2023 roku.
 19. Omówienie organizacji prac gospodarczych związanych z utrzymaniem użyczonego kompleksu stawowego dla stowarzyszenia i podjęcia w tej sprawie uchwały .
 20. Omówienie przychodów i rozchodów w 2023 roku , regulacja wysokości składki członkowskiej na rok 2024 oraz zakupu laptopa na wyłączne potrzeby i obsługę stowarzyszenia .
 21. Omówienie systemu regulaminu trzymania dyżurów , przekazanie uwag .
 22. Wolne wnioski

Terminy zawodów 2023 rok

Terminarz zawodów członków GSW „Marysinek”
Zawody spinning 7 maj
Zawody spławik 21 maj
Dzień dziecka 4 czerwca
Zawody nocne 24/25 czerwca
Zawody feederowe 27 sierpnia
Puchar Prezesa 9 września
Zawody spinningowe 8 październik .

====================================================================

Uwaga

W związku z zaawansowanym postępem prac ziemnych w obrębie akwenów GSW Marysinek, zawody nocne planowane na 24/25.06.2023r zostają przeniesione na 26/27.08.2023r w zamian za zawody feederowe dzienne. Zawody federowe dzienne odbędą się, gdy tylko postęp prac ziemnych w obrębie akwenów GSW pozwolą na zorganizowania zawodów o czym zostanie umieszczona informacja z minimum tygodniowym wyprzedzeniem. Zawody feederowe dzienne będą mogły odbyć się gdy tylko postęp prac ziemnych w obrębie akwenów GSW Marysinek pozwoli na wcześniejsze zorganizowanie w/w zawodów , o czym zostaniecie poinformowani z minimum 2 tygodniowym wyprzedzeniem. Na dzień dzisiejszy w mocy pozostaje wcześniejsza decyzja .

Walne zebranie

Uchwała Nr. .1.. Zarządu GSW „Marysinek” z dnia 29.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia .

Ustala się termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 04.03.2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie stowarzyszenia w Janówce ul. Główna 53 . W przypadku braku quorum zebranie zostanie przesunięte na godzinę 16:15 . Porządek obrad będzie przedstawiony na stronie internetowej po przeprowadzeniu kontroli komisji rewizyjnej po 20.02.2023 roku .

Prezes Stowarzyszenia

Robert Sawidzki .

Zwrot rejestrów

W związku ze zbliżającym się końcem roku prosimy o zdawanie rejestrów połowu . Rejestry można zdawać w rybaczówce w przygotowanym do tego celu kartonie , osoby nie mające dostępu do rybaczówki mogą zdawać rejestry w skrzynki podawczej w sklepie wędkarskim w Andrespolu ul Tuszyńska13 . Przypominamy również o wpłacaniu składek członkowskich . Członkowie którzy nie opłacą składki do 31 grudnia 2022 roku będą automatycznie wykreśleni z dniem 01.01.2023 roku .
Pozdrawiam
Prezes R. Sawidzki .

Zakaz połowu

Od dnia 04.12. 2022 roku , w związku z zarybieniem Zarząd wprowadza zakaz spinningowania , połowu metodą spławikową na żywca , oraz gruntową na martwą rybkę . Zakaz obowiązuje do 31 kwietnia 2023 roku .

Puchar Prezesa

Puchar Prezesa
Dnia 17.09.2022r w godzinach 9:30- 17:00 zostaną rozegrane zawody o „Puchar Prezesa – Marysinek 2022”.
Zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie wiekowe oraz sektory.
Harmonogram zawodów:
1) 9:30 Zbiórka,losowanie stanowisk, omówienie regulaminu oraz kwestii organizacyjnych.
2) 11:00 Rozpoczęcie łowienia. .
3) 16:00 Zakończenie łowienia.
4) 16:00 – 17:00 Ważenie ryb, podliczenie wyników.
5) 17:00 Wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów.
6) 17:15 Ognisko integracyjne z cateringiem, podsumowujące mijający sezon.
Regulamin:
1. Zawody na żywej rybie.
2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.
3. Łowimy na jedną wędkę.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.
7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.
8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.
9. Zabrania się używania materiałów PVA.
10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.
11. Zakaz używania echosond.
12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.
13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.
14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji
wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.
Zgłoszenia na udział w zawodach prosimy przysyłać sms do dnia 15.09.2022r pod nr. 604152821.

Zawody Fedeerowe harmonogram

Harmonogram zawodów feederowych.

Zbiórka godzina 6:45 omówienie regulaminu i losowanie

stanowisk , przekazanie informacji organizacyjnych , raz cateringu .

Rozpoczęcie zawodów godzina 8:00 zakończenie 13:00 .

Ważenie 13:00 do 13:30 , catering .

Rozdanie nagród 14:00

Zakończenie 14:30

Harmonogram Zawodów Sportowych

Harmonogram zawodów sportowych :

Maj  : 15  Zawody spinningowe

Maj : 29 Zawody spławikowe dla seniorów . Dzień dziecka dla dzieci i młodzieży będącymi członkami stowarzyszenia do 16 roku życia .  .

Czerwiec : 19 Zawody feederowe dzienne

Lipiec : 16-17 Zawody feederowe nocne

Sierpień : 28 Feeder Cup  informacja o organizacji w późniejszym terminie .

Wrzesień : 18 Puchar Prezesa  Zawody spławikowe .

Październik : 16 Zawody spinningowe , zakończenia sezonu .

Ustalone na Walnym Zebraniu .

 

 

Limity połowu w 2023 roku obowiązujące od 04 marca 2023 roku .

Limity i wymiary ochronne na 2023 rok

 1. Ustala się w 2022 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:
 3. a) Karp od 35 cm do 50 cm.
  b) Amur jako ryba duża wymiar ochronny  powyżej 100 cm
  c) Lin od 30 cm do 45 cm. powyżej zakaz zabierania
  d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm  1 sztuka miesięcznie
 4. Gatunki inne i ich wymiary:
 5. a) Płoć od 20 cm jako ryba mała.  b) Jaź 25 cm jako ryba mała.   c) Okoń od 20 cm do 30 cm jako ryba mała.
  d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała e) Karaś srebrzysty jako ryba mała do 40 cm , powyżej zakaz zabierania  f) leszcz jako ryba mała
 6. Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie maksymalna liczba złowionych karpi wynosi 10 sztuk. Łączna suma dobowa  złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże i 5 innych (łącznie 7 sztuk na dobę), młodzież 8 sztuk rocznie , 5 karpi , na dobę maksymalnie 5 sztuk .

 1. Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty , jesiotr , oraz ryb prawnie chronionych .

 1. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski Nie są obi ente obowiązkiem wpisywania do rejestru  oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
 2. Sum europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .
 4. Wszelkie wykroczenia powyżej wymienionego limitu, będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem ze stowarzyszenia .
 5. Limity w 2023 roku dotyczą stawu nr. 1 i 2 .

Uchwała Walnego Zebrania z dnia 04-03-2023 roku  .         Prezes . R Sawidzki