GSW
Marysinek

Składki

  • Składka wpisowa 300 zł.
  • Składka roczna 250 zł.
Dzieci do lat 16-tu.
  • Składka wpisowa 100 zł.
  • Składka roczna 120 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 17 02 2018 roku .

                           Uchwała walnego zebrania członków nr 12/2018

w sprawie zmian wysokości składki wpisowej i składki członkowskiej.

Od 17.02.2018 r. obowiązywać będą składki w wysokości

– składka wpisowa – 300,00 zł,

– roczna składka członkowska – 250,00 zł.

Nieletni członkowie stowarzyszenia (do ukończenia 16 roku życia) mogą opłacać składki w wysokości:

– składka wpisowa – 100,00 zł,

– roczna składka członkowska – 120,00 zł.

 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 97 8781 0006 0013 1254 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Andrespolu. Po wcześniejszym złożeniu wniosku.

Zgodnie z uchwałą Walnego zebrania GSW „Marysinek” z dnia 20.12.2016 uchwała nr 14/2016 osoby niespełniające kryteriów do pełnienia dyżurów nocnych będą wpisywane na listę kandydatów oczekujących.

Uchwała nr 14/2016

1. Uchwala się wprowadzenie ograniczenia w zakresie przyjmowania nowych członków Stowarzyszenia w kategorii wiekowej i zdrowotnej, zwalniającej z obowiązku sprawowania dyżurów nocnych, do liczby 25% ogółem członków Stowarzyszenia.
Po przekroczeniu powyższej wartości procentowej, kandydaci składający wnioski członkowskie będą oczekiwali na przyjęcie do czasu pozwalającego zachować granicę 25% ogółu członków.

2.Podwyższa się próg wieku uprawniającego do zwolnień ze sprawowania dyżurów nocnych do 70 l.