GSW
Marysinek

Składki

  • 29Składka wpisowa 300 zł.
  • Składka roczna 400 zł.
Dzieci do lat 16-tu obowiązuje cały rok bez względu na datę urodzenia. 
  • Składka wpisowa 100 zł.
  • Składka roczna 200 zł.

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.08. 2021 roku .

                           Uchwała walnego zebrania członków nr 1/2021

                      w sprawie zmian wysokości składki  członkowskiej.

Od 01.09.2021 r. obowiązywać będą składki w wysokości

– składka wpisowa – 300,00 zł,

– roczna składka członkowska – 400,00 zł.

Nieletni członkowie stowarzyszenia (do ukończenia 16 roku życia) mogą opłacać składki w wysokości:

– składka wpisowa – 100,00 zł,

– roczna składka członkowska – 200,00 zł.

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 78 1560 0013 2024 6952 3000 0001 VELO Bank.

W tytule przelewu wpisujemy Nr identyfikatora.