GSW
Marysinek

Bez kategorii

Zawody feederowe – czerwiec 2024

Dnia 16.06.2024r odbędą się zawody feederowe GSW Marysinek. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na sektory(w zależności od frekwencji)
Harmonogram zawodów:
6:30 - 7:00 - Osobiste zgłoszenia na zawody.
7.00 - 7:15 - Losowanie stanowisk.
8:00 - Start zawodów.
13:00 - Zakończenie zawodów.
13:45 - Waga i obliczanie wyników.
14:00 - Rozdanie nagród.

Regulamin zawodów:

1. Łowimy na jedną wędkę.

2. Dozwolone metody łowienia – method feeder, feeder klasyczny.

3. Minimalna waga ciężarka/podajnika/koszyka 10g.

4. Dozwolone nęcenie z procy bądź koszyka zanętowego.

5. Łowienie na wprost własnego stanowiska bez możliwości łowienia na boki.

6. Zakaz używania plecionki jako linki głównej.

7. Wymagane posiadanie siatki minimum 3m.

8. Hol ryby dozwolony tylko w obrębie własnego stanowiska.

9. Zakaz używania sygnalizatorów elektronicznych.

10. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.

11. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.

12. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów z obecności wszystkich zawodników.

Wpisowe: Dorośli -30 zł, młodzież-15 zł.
Do zobaczenia

Fotorelacja z młodzieżowych zawodów wędkarskich z okazji „Wędkarskiego Dnia Dziecka – Marysinek 2024”

Zwycięzcy w kategorii 6-8 lat

——————————————————————————————————————–

Zwycięzcy w kategorii 9-12 lat

——————————————————————————————————————–

Zwycięzcy w kategorii 13-16 lat

——————————————————————————————————————–

Sędziowie zawodów z sekcji młodzieżowej GSW Marysinek

——————————————————————————————————————–

Wędkarski Dzień Dziecka

GSW Marysinek w dniu 25 maja 2024r zaprasza na Wędkarski Dzień Dziecka połączony z dniem Matki i Ojca, organizowany wspólnie z GOK Wiśniowa Góra i UG Andrespol. Zgłoszenia na zawody wędkarskie prosimy przesyłać na gsw_marysinek@o2.pl podając imię nazwisko oraz wiek zawodnika. Zawody rozpoczną się od godziny 8:00 9:00 10:00 w zależności od grupy wiekowej, więcej informacji na poniższym plakacie. Termin zgłoszeń do dnia 21maja 2024 roku. Część artystyczna imprezy rozpocznie się od godz. 12:00. W trakcie imprezy zapewniamy zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, upominki dla dzieci oraz poczęstunki, pokazy sprzętu pożarniczego, pokazy akrobacji modeli latających i rejsy łodzią motorową po stawie i wiele innych atrakcji. Podczas festynu zachęcamy dzieci do wymiany książeczek .

Regulamin zawodów spławikowych:
1. Zawody na żywej rybie.
2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.
3. Łowimy na jedną wędkę.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.
7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.
8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.
9. Zabrania się używania materiałów PVA.
10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.
11. Zakaz używania echosond.
12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.
13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.
14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.

Zawody spławikowe – maj 2024

W Niedzielę 19.05.2024r zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na zawody spławikowe które zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych.
Dla zawodów obowiązuje wpisowe: seniorzy 30 zł, młodzież 15zł.

7:00 – 7:30 Zbiórka oraz wpisywanie zawodników na listę startową.
7:30 – 8:00 Przedstawienie regulaminu zawodów oraz spraw organizacyjnych.
8:00 Rozpoczęcie łowienia.
13:00 Zakończenie łowienia.
13:00 – 14:00 Podliczenie wyników oraz rozdanie nagród.

Regulamin zawodów:
1. Zawody na żywej rybie.
2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.
3. Łowimy na jedną wędkę.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.
7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.
8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.
9. Zabrania się używania materiałów PVA.
10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.
11. Zakaz używania echosond.
12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.
13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.
14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.

Warsztaty sekcji młodzieżowej

W dniu 01 maja 2024r o godzinie 8:00 odbyły się warsztaty wędkarskie sekcji młodzieżowej GSW „Marysinek” w zakresie wędkowania „method feeder”

Zawody spinningowe Maj 2024

W dniu 05 maja 2024r w godzinach 7:30 – 12:00 odbyły się zawody spinningowe rozegrane bez podziału na grupy wiekowe. Rozegrane zawody spinningowe rozpoczęły sezon startowy „Marysinek 2024”.

Spinning – wiosna 2024

W dniu 05.05.2024r w godzinach 7:00- 12:00 odbędą się zawody spinningowe rozpoczynające sezon startowy „Marysinek 2024”. Zawody rozegrane zostaną bez podziału na kategorie wiekowe, dowolną metodą spinningową. Członkowie  „GSW Marysinek” biorąc udział w zawodach tym samym wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek.

Harmonogram zawodów spinningowych:

1.  7:00 – 7:15 Zbiórka oraz wpisywanie zawodników na listę startową.

2. 7:15 – 7:30 Przedstawienie regulaminu zawodów oraz spraw organizacyjnych.

3. 7:30 – 11:30 Łowienie ryb.

4. 11:30 – 12:00  Podliczenie wyników oraz rozdanie nagród.

Wpisowe: Dorośli -30 zł, młodzież-15 zł.

Do zobaczenia

Zakaz wędkowania

W związku z dużą aktywnością żerowania zarybionych ryb, Wprowadza się zakaz wędkowania na zbiorniku 1 i 2 do dnia 30 marca br.

Terminarz zawodów GSW „Marysinek” 2024r

1. Spinning 05.05.2024

2. Spławik 19.05.2024

3. Dzień dziecka 25.05.2024

4. Feeder 16.06.2024

5. Feeder nocny 20/21.07.2024

6. Puchar Prezesa 07.09.2024

7. Spinning 06.10.2024

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2023r

Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia godzina 16:00.

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 24 marca 2024 roku na godzinę 16:15.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2023.
 7. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2023.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sawidzkiego za rok 2023.
 12. Powołanie uzupełniające do zarządu stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie planu zarybieniowego w 2024 roku.
 14. Przedstawienie i zatwierdzenie terminarzu zawodów wędkarskich w 2024 roku.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania i organizacji  zawodów wędkarskich  w 2024 roku, oraz ustalenie kwoty dla realizacji tych zadań.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2024 roku.
 17. Przedstawienie warunków i zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla GSW Marysinek.
 18. Omówienie organizacji prac gospodarczych związanych z utrzymaniem użyczonego kompleksu stawowego dla stowarzyszenia i podjęcia w tej sprawie uchwały.
 19. Ustalenie składki członkowskiej na 2025r.
 20. Przedstawienie i omówienie warunków dla nowego konta bankowego oraz zamknięcia starych kont bankowych GSW Marysinek.
 21. Omówienie systemu regulaminu pełnienia dyżurów, przekazanie uwag.
 22. Ustalenie składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia w wieku 17-tego i 18-tego roku życia.
 23. Wolne wnioski.