GSW
Marysinek

Limity połowu w 2023 roku obowiązujące od 04 marca 2023 roku .

Limity i wymiary ochronne na 2023 rok

 1. Ustala się w 2022 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:
 3. a) Karp od 35 cm do 50 cm.
  b) Amur jako ryba duża wymiar ochronny  powyżej 100 cm
  c) Lin od 30 cm do 45 cm. powyżej zakaz zabierania
  d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm  1 sztuka miesięcznie
 4. Gatunki inne i ich wymiary:
 5. a) Płoć od 20 cm jako ryba mała.  b) Jaź 25 cm jako ryba mała.   c) Okoń od 20 cm do 30 cm jako ryba mała.
  d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała e) Karaś srebrzysty jako ryba mała do 40 cm , powyżej zakaz zabierania  f) leszcz jako ryba mała
 6. Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie maksymalna liczba złowionych karpi wynosi 10 sztuk. Łączna suma dobowa  złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże i 5 innych (łącznie 7 sztuk na dobę), młodzież 8 sztuk rocznie , 5 karpi , na dobę maksymalnie 5 sztuk .

 1. Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty , jesiotr , oraz ryb prawnie chronionych .

 1. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski Nie są obi ente obowiązkiem wpisywania do rejestru  oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
 2. Sum europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .
 4. Wszelkie wykroczenia powyżej wymienionego limitu, będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem ze stowarzyszenia .
 5. Limity w 2023 roku dotyczą stawu nr. 1 i 2 .

Uchwała Walnego Zebrania z dnia 04-03-2023 roku  .         Prezes . R Sawidzki