GSW
Marysinek

Zarząd i uchwały

ZARZĄD


Prezes – Robert Sawidzki. Tel.881-212-397

 Z-ca Prezesa – Robert Rembertowski. (organizacja sportowa) . Tel. 604-152-821

Sekretarz  – Adam Szcześniak – Tel. 692-418-702

Skarbnik – Teresa Milczarek. Tel. 605-586-580

Członek Zarządu (gospodarz) – Tomasz Marzec. Tel.500-247-217

Członek Zarządu (organizacja dyżurów) – Grzegorz Grudziński. Tel. 605-041-693

Członek Zarządu (organizacja dyżurów) – Arkadiusz Kuzik. Tel. 691-457-805

Członek Zarządu (gospodarz)- Jerzy Żytkiewicz. Tel 503-506-513

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący – Sławomir Maciejewski Tel. 600-512-774

Sekretarz – Krzysztof Cieśliński Tel. 796-750-108

Członek Komisji – Andrzej Machała Tel. 601-514-257

 


Walne zebranie 2024

Protokół walnego zebrania 2024 : str.1 , str. 2 , str. 3 , str.4

uchwały walnego zebrania 2024 : nr 1 , nr 2 , nr 3 , nr 4 , nr 5 , nr 6 , nr 7 , nr 8 , nr 9 , nr 10 , nr 11 , nr 12 .


Walne zebranie 2023

Protokół z Walnego Zebrania Członków Gminnego Stowarzyszenia „Marysinek”

str.1 str.2 str.3 str.4 str.5 str.6