GSW
Marysinek

Walne zebranie

Uchwała Nr. .1.. Zarządu GSW „Marysinek” z dnia 29.01.2023 roku w sprawie ustalenia terminu Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia .

Ustala się termin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia na dzień 04.03.2023 roku o godzinie 16:00 w siedzibie stowarzyszenia w Janówce ul. Główna 53 . W przypadku braku quorum zebranie zostanie przesunięte na godzinę 16:15 . Porządek obrad będzie przedstawiony na stronie internetowej po przeprowadzeniu kontroli komisji rewizyjnej po 20.02.2023 roku .

Prezes Stowarzyszenia

Robert Sawidzki .