GSW
Marysinek

Informacja dla członków GSW Marysinek pełniących dyżury.

Członkowie GSW Marysinek którzy pełnią dyżury, mają możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów na stronie GSW Marysinek w zakładce „Dyżury GSW” oraz odnośniku „Harmonogram”. Warunkiem otworzenia odnośnika jest posiadanie adresu mail na gmail.com i uzyskanie dostępu do pliku poprzez wysłanie jednorazowej prośby o dostęp, podczas pierwszego otwierania odnośnika.