GSW
Marysinek

Wstrzymanie rekrutacji młodych członków GSW Marysinek.

Dnia 15.06.2023 Zarząd GSW Marysinek z przyczyn organizacyjnych wstrzymuje rekrutację młodych członków GSW Marysinek. Dopuszczalne jest przyjęcie młodego członka GSW Marysinek tylko pod warunkiem rezygnacji dotychczasowego młodego członka GSW Marysinek. Nowe wnioski można składać i będą rozpatrywane według kolejności składania. Zarząd swoją decyzję motywuję kwestią organizacyjną związanych z zajęciami sekcji młodzieżowej i odpowiedniego zabezpieczenia podczas zawodów ogólnych w których również biorą udział .