GSW
Marysinek

Zarząd i uchwały

ZARZĄD


Prezes – Robert Sawidzki. Tel.881-212-397

 Z-ca Prezesa – Arkadiusz Kuzik (organizacja dyżurów) . Tel. 691-457-805

Sekretarz  – Arkadiusz Ciesielski Tel. 570-918-707

Skarbnik – Teresa Milczarek. Tel. 605-586-580

Członek Zarządu (gospodarz) – Tomasz Marzec. Tel.500-247-217

Członek Zarządu (organizacja dyżurów) – Grzegorz Grudziński. Tel.605-041-693

Członek Zarządu (organizacja sportowa) – Marcin Wyraźny Tel. 501-600 – 382

Członek Zarządu (gospodarz)- Jerzy Żytkiewicz . Tel 503-506-513

 

KOMISJA REWIZYJNA


Przewodniczący – Sławomir Maciejewski Tel. 600-512-774

Sekretarz – Andrzej Marcewicz  Tel 508-283-535

Członek Komisji – Andrzej Machała Tel. 601-514-257

UCHWAŁY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2020


Uchwały: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

Protokół z walnego zgromadzenia: Pobierz

 

 

UCHWAŁY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2019


Sprawozdanie z Działalności GSW

Uchwały: 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12

Protokół z walnego zgromadzenia: Pobierz

 

UCHWAŁY WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW 2018