GSW
Marysinek

Zmiany wysokości stawek członkowskich na 2022 rok

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.08. 2021 roku .

                           Uchwała walnego zebrania członków nr 1/2021

                      w sprawie zmian wysokości składki  członkowskiej.

Od 01.09.2021 r. obowiązywać będą składki w wysokości

– składka wpisowa – 300,00 zł,

– roczna składka członkowska – 400,00 zł.

Nieletni członkowie stowarzyszenia (do ukończenia 16 roku życia) mogą opłacać składki w wysokości:

– składka wpisowa – 100,00 zł,

– roczna składka członkowska – 200,00 zł.

 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 97 8781 0006 0013 1254 2000 0010 Bank Spółdzielczego w Andrespolu .