GSW

Marysinek

Puchar Prezesa

Puchar Prezesa
Dnia 17.09.2022r w godzinach 9:30- 17:00 zostaną rozegrane zawody o „Puchar Prezesa – Marysinek 2022”.
Zawody zostaną rozegrane bez podziału na kategorie wiekowe oraz sektory.
Harmonogram zawodów:
1) 9:30 Zbiórka,losowanie stanowisk, omówienie regulaminu oraz kwestii organizacyjnych.
2) 11:00 Rozpoczęcie łowienia. .
3) 16:00 Zakończenie łowienia.
4) 16:00 – 17:00 Ważenie ryb, podliczenie wyników.
5) 17:00 Wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów.
6) 17:15 Ognisko integracyjne z cateringiem, podsumowujące mijający sezon.
Regulamin:
1. Zawody na żywej rybie.
2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.
3. Łowimy na jedną wędkę.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.
7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.
8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.
9. Zabrania się używania materiałów PVA.
10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.
11. Zakaz używania echosond.
12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.
13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.
14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji
wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.
Zgłoszenia na udział w zawodach prosimy przysyłać sms do dnia 15.09.2022r pod nr. 604152821.

Zawody Fedeerowe harmonogram

Harmonogram zawodów feederowych.

Zbiórka godzina 6:45 omówienie regulaminu i losowanie

stanowisk , przekazanie informacji organizacyjnych , raz cateringu .

Rozpoczęcie zawodów godzina 8:00 zakończenie 13:00 .

Ważenie 13:00 do 13:30 , catering .

Rozdanie nagród 14:00

Zakończenie 14:30

Harmonogram Zawodów Sportowych

Harmonogram zawodów sportowych :

Maj  : 15  Zawody spinningowe

Maj : 29 Zawody spławikowe dla seniorów . Dzień dziecka dla dzieci i młodzieży będącymi członkami stowarzyszenia do 16 roku życia .  .

Czerwiec : 19 Zawody feederowe dzienne

Lipiec : 16-17 Zawody feederowe nocne

Sierpień : 28 Feeder Cup  informacja o organizacji w późniejszym terminie .

Wrzesień : 18 Puchar Prezesa  Zawody spławikowe .

Październik : 16 Zawody spinningowe , zakończenia sezonu .

Ustalone na Walnym Zebraniu .

 

 

Limity połowu w 2023 roku obowiązujące od 04 marca 2023 roku .

Limity i wymiary ochronne na 2023 rok

 1. Ustala się w 2022 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:
 3. a) Karp od 35 cm do 50 cm.
  b) Amur jako ryba duża wymiar ochronny  powyżej 100 cm
  c) Lin od 30 cm do 45 cm. powyżej zakaz zabierania
  d) Szczupak lub Sandacz od 60 cm  1 sztuka miesięcznie
 4. Gatunki inne i ich wymiary:
 5. a) Płoć od 20 cm jako ryba mała.  b) Jaź 25 cm jako ryba mała.   c) Okoń od 20 cm do 30 cm jako ryba mała.
  d) Wzdręga od 20 cm jako ryba mała e) Karaś srebrzysty jako ryba mała do 40 cm , powyżej zakaz zabierania  f) leszcz jako ryba mała
 6. Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie maksymalna liczba złowionych karpi wynosi 10 sztuk. Łączna suma dobowa  złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże i 5 innych (łącznie 7 sztuk na dobę), młodzież 8 sztuk rocznie , 5 karpi , na dobę maksymalnie 5 sztuk .

 1. Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty , jesiotr , oraz ryb prawnie chronionych .

 1. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski Nie są obi ente obowiązkiem wpisywania do rejestru  oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
 2. Sum europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek, a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .
 4. Wszelkie wykroczenia powyżej wymienionego limitu, będą skutkowały natychmiastowym wydaleniem ze stowarzyszenia .
 5. Limity w 2023 roku dotyczą stawu nr. 1 i 2 .

Uchwała Walnego Zebrania z dnia 04-03-2023 roku  .         Prezes . R Sawidzki

Zmiany wysokości stawek członkowskich na 2022 rok

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.08. 2021 roku .

                           Uchwała walnego zebrania członków nr 1/2021

                      w sprawie zmian wysokości składki  członkowskiej.

Od 01.09.2021 r. obowiązywać będą składki w wysokości

– składka wpisowa – 300,00 zł,

– roczna składka członkowska – 400,00 zł.

Nieletni członkowie stowarzyszenia (do ukończenia 16 roku życia) mogą opłacać składki w wysokości:

– składka wpisowa – 100,00 zł,

– roczna składka członkowska – 200,00 zł.

 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 97 8781 0006 0013 1254 2000 0010 Bank Spółdzielczego w Andrespolu .

Regulamin szczegółowy

 

 

Obowiązki

 1. Osoby będące na łowisku muszą :

a)Mieć identyfikator z aktualnym zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu.

b)Posiadać kartę wędkarską.

 1. c) Mieć wypełniony rejestr połowu (rejestr połowu stanowi dowód uiszczenia składek). Rejestr połowu musi być wypełniony długopisem, wpisać należy datę wędkowania oraz ryby przeznaczone do zabrania.
 2. d) Identyfikator i rejestr połowu może zostać odebrany przez osoby uprawnione to jest: członka „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej.
 3. Każdy Członek zobowiązany jest poddać się kontroli.
 4. a) Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby winny być okazane na żądanie innych członków Stowarzyszenia.
 5. b) W uzasadnionych przypadkach członkowie „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej mogą poprosić o okazanie ekwipunku lub skontrolować pojazd, którym osoba przybyła na łowisko..
 6. c) Kontrole prowadzone na łowisku mogą być monitorowane.(zapis obrazu i dźwięku na nośniku cyfrowym).
 7. d) Niepoddanie się kontroli może skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.
 8. Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru połowu wszystkich ryb przeznaczonych do zabrania niezwłocznie po włożeniu ich do siatki. Ryb przeznaczonych do wypuszczenia nie przetrzymujemy w siatce.
 9. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości swoje stanowisko łowieckie zarówno w trakcie wędkowania jak i po jego zakończeniu, niezależnie od stanu w jakim je zastał.
 10. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby, niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy.
 11. a) Nie wolno podczas wędkowania podmieniać ryb wcześniej umieszczonych w siatce.
 12. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać podbierak oraz bezwzględnie z niego korzystać podczas wyjmowania ryb z wody.
 13. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek do czynnego uczestnictwa w pracach gospodarczych (np. sprzątania i innych prac związanych z utrzymaniem łowiska), w roku 2021 uchwalono liczbę 4 godzin obowiązkowych prac. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby niepełnosprawne.
 14. a) Uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie koniecznością odpracowania zaległych godzin z roku poprzedniego do końca maja roku bieżącego. Niewywiązanie się z tego obowiązku karane będzie zwieszenie w prawach członka na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
 15. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie naruszenia obowiązujących regulaminów oraz statutu Stowarzyszenia.

 

Zakazy

 1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu.
 2. Zabrania się głośnego zachowywania, zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.
 3. Zabrania się palenia ognisk na wałach stawów.
 4. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęty, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.
 5. Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.
 6. Zabrania się zanęcania oraz wywożenia przynęt przy pomocy środków pływających (zdalnie sterowanych radiem itp)
 7. Zabrania się wędkowania ze środków pływających.
 8. Zabrania się łowienia brodząc w wodzie.
 9. Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych ponad limit lub będących pod ochroną zostanie zawieszony na okres od 1 do 3 miesięcy, bądź skreślenie z listy członków (decyzję w sprawie kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna ).
 10. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy, którzy to widzieli i nie reagowali.
 11. 11. Zabrania się zajmowania na łowisku stałego stanowiska do wędkowania dla osób z widoczną niepełnosprawnością.

 

Zezwolenia

 1. Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie (spining  tylko na jedną wędkę), przez 15 dni w miesiącu z zachowaniem dobrych obyczajów na łowisku.
 2. a) Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wędkować na jedną wędkę wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Spinningowanie od 14 roku życia.
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca w okresie od 1 maja do 31 grudnia.
 4. Zezwala się na wędkowanie nocą.
 5. Zezwala się na połów ryb pod lodem od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.
 6. Zezwala się w ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia, na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku. Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia, z którym ta osoba przybyła.
 7. Dozwolone metody – spławik, spinning, metoda gruntowa oraz na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie.

 

Limity i wymiary ochronne

 1. Ustala się w 2022r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:Karp od 35cm do 50cmAmur do  100 cm jak ryba duża , powyżej zakaz zabierania .

  Lin od 30cm do 45cm

  Szczupak lub Sandacz od 60cm jedna szt. miesięcznie

  3.Gatunki inne i ich wymiary:

  Płoć od 25cm

  Jaź od 25 cm

  Okoń od 20cm do 35cm powyżej zakaz zabierania

  Wzdręga od 20cm

  Leszcz jako ryba mała

  Karaś srebrzysty  jako ryba mała do 40 cm , powyżej zakaz zabierania .

  4.Ustala się następujące limity ilościowe:

  Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie.

  Maksymalna liczba Karpi wynosi 10szt

  Ryby inne 7 szt. na dobę łącznie

  Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby
  i 5 innych (łącznie 7szt na dobę)

  1. Młodzież do 16 lat opłacająca składki ulgowe przysługuje ½ limitów dziennych i rocznych.

  Ryby duże 1szt. na dobę, 2 sztuki miesięcznie, 8szt rocznie.

  Maksymalna liczba karpi wynosi 5szt

  Ryby inne 4szt na dobę łącznie

  Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 1 duża ruba

  i 3 inne (łącznie 4szt na dobę)

  6.Zabrania się zbierania następujących gatunków:

  Karaś złocisty, sandacz, jesiotr, wzdręga oraz ryb prawnie chronionych.

  1. 7. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
  2. 8. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i obowiązuje zakaz ponownego wpuszczania ryby  do akwenów GSW Marysinek  , o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd

Opłaty

 1. Składka roczna musi być uiszczona do 30 września każdego roku  na rok następny
  w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w danym roku.
 2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mają zniżkę zarówno na składkę członkowską jak i wpisową
 3. Osoby, które nie uregulują opłaty składek rocznych w terminie będę obciążone dodatkowym kosztem w wysokości 1/2 składki wpisowej. Osoby, które nie uregulują składki rocznej do 31 grudnia będą usuwane ze stowarzyszenia automatycznie

 

Składanie wniosków i korespondencji

Zarząd informuje , że od dnia 09 bm. wszystkie wnioski i korespondencje składamy w skrzynce znajdującej się w sklepie wędkarskim Andrespol ulica Tuszyńska 13.