GSW

Marysinek

Wpłaty na 2020 rok

Zarząd przypomina o wpłacie składki członkowskiej na 2020 rok w miesiącu wrześniu . Dorośli 250 zł dzieci i młodzież 120 zł .
Pozdrawiamy .

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 97 8781 0006 0013 1254 2000 0010 Bank Spółdzielczy w Andrespolu.

Prosimy w tytule przelewu wpisywać imię nazwisko oraz nr identyfikatora .

Zawody dobowe drużynowe .

Witajcie

W dniu 3/4 Sierpnia 2019 odbędą się zawody 24 godzinne w drużynach dwu osobowych. ????

Zgłaszanie drużyn SMS na nr 501 600 382 lub na miejscu 15 minut przed zbiórką

1. Łowimy metodą dowolną z wykluczeniem spinningu na dwie wędki każdy ( w drużynie 4 wędki)

2. Podczas wstępnego nęcenia, jak również donęcania dopuszczone jest stosowanie rakiet zanętowych ( zakaz używania łódek )

3. Zanęty i przynęty we własnym zakresie. Zakaz używania karmy Stowarzyszenia służącej do dokarmiania ryb znajdującej się w rybaczówce.

4. Do wagi będą zaliczane wszystkie gatunki ryb z wymiarem od 45 cm.

5. Ważenie i mierzenie ryb będzie odbywało się przez sędziego lub przy pomocy drużyny sąsiadującej. Po dokonaniu wpisu na karcie z wynikami ryba będzie wypuszczana do wody

6. Jeśli ryba zostanie zacięta przed końcem zawodów, dopuszczany jest 15 min. czas na wyholowanie ryby, która będzie uznana.

7. W zależności od ilości zgłoszonych drużyn bierzemy pod uwagę stanowiska na dwóch brzegach stawu nr 2 tak aby zachować odpowiednią odległość między stanowiskami drużyn

8. Pamiątkowe puchary dla zwycięskiej drużyny i dyplomy dla wszystkich uczestników. Składka po 20 zł od osoby ( nagrody i organizacja zawodów nie będzie obciążać budżetu Stowarzyszenia ). Dodatkową nagrodą może być statuetka za tzw BIG FISH 

9. Zawody w charakterze towarzyskim i pokazowym w tym roku nie będą liczone do rankingu grand prix

HARMONOGRAM ZAWODÓW:

– 17:00 Zbiórka, sprawy organizacyjne, losowanie stanowisk
– 17.30 Przygotowanie stanowisk, nęcenie
– 18:00 Łowienie
– 24:00 Przerwa godzinna
– 01.00 Łowienie
– 15.00 Koniec łowienia, ważenie, griil ognisko

Reszta na odprawie ?

Pozdrawiamy

Zarząd GSW ,,Mareysinek”

Walne zebranie sprawozdawczo wyborcze

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego GSW  „Marysinek’’ w dniu 30-06-2019 roku

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia , powitanie zaproszonych gości ,przedstawienie członków zarządu .
 2. Sprawdzenie listy obecności , stwierdzenie quorum . W przypadku nie stwierdzenia quorum drugi termin zebrania godz .16:15
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania , Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej .
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad .
 5. Przedstawienie Sprawozdania z działalności w okresie od 07-08-2014 do 30-06-2019 roku .
 6. Rekomendacja osób na członków zarządu i komisji rewizyjnej w okresie 07-08-2019 do 07-08-2024 roku .
 7. Głosowanie przedstawionych propozycji wybranych członków Zarządu
 8. Przerwa 15 min .

9 .Przedstawienie funkcji poszczególnych członków w nowy Zarządzie

 

Prezes

Robert Sawidzki

 

Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze

         Zarząd GSW ,,Marysinek” informuje że w dniu 30-06-2019 roku odbędzie się Walne Zebranie Sprawozdawczo Wyborcze  w Janówce ulica Główna 53 o godzinie 16:00 , drugi termin zebrania w przypadku braku quorum godzina 16:15 . Właśnie mija 7 sierpnia 5 letnia kadencja Zarządu jak i powstania naszej organizacji .W związku z powyższym  że sierpień to sam środek okresu wakacyjnego , postanowiliśmy zebranie zorganizować 30 czerwca . Porządek obrad będzie przedstawiony do 15 czerwca .

Pozdrawiam

Prezes Stowarzyszenia Robert Sawidzki .

 

Zmiana wymiarów karpia do wpisu w rejestr .

Zarząd Stowarzyszenia informuje o zmianie wymiaru ochronnego na karpia od 01-06-br. , wymiar dolny :30 cm wymiar górny 50 cm . Przepis ten będzie obowiązywał do końca roku .

Wędkarski Dzień Dziecka

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Gminne Stowarzyszenie Wędkarskie „Marysinek” zaprasza w dniu 9.06.2019 r. wszystkie dzieci i młodzież wraz z opiekunami na festyn pod hasłem: Wędkarski Dzień Dziecka”. Impreza odbędzie na terenie kompleksu stawów przy ulicy Marysińskiej.
W trakcie festynu odbędą się zawody wędkarskie rozgrywane w czterech kategoriach wiekowych od najmłodszych do 16 lat , jednocześnie odbędą się pokazy i konkursy związane z wiedzą ekologiczną i ochroną środowiska , występy zespołów młodzieżowych połączona z zabawami i konkursami, pokazy sprzętu strażackiego i inne atrakcje. Dla zwycięzców zawodów przewidziane są cenne nagrody, obdarowane zostaną wszystkie dzieci biorące udział w konkursach i nie tylko.
Zapraszamy uczestników zawodów wędkarskich na godzinę 8:00 w celu rejestracji , od godziny 9:00 rozpoczęcie zawodów . Najmłodsi w wieku przedszkolnym będą rywalizować do godziny 10:00 . Pozostała młodzież do godziny 11:00 i zakończenie zawodów . Czas zakończenia festynu przewidziany jest na godzinę 16:00 . Biorąc pod uwagę dziecięcą fantazję możliwość przedłużenia w zależności od zainteresowania dzieci i młodzieży .
Organizatorem jest Gminne Stowarzyszenie Wędkarskie ,,Marysinek’’ Pod Patronatem Gminy Andrespol oraz licznych sponsorów z regionu Andrespola i okolic .
Prosimy o udostępnianie postu .

.Zapisy uczestników na zawody wędkarskie od godziny 8:00 . Stanowiska przydzielane będą według kolejności zapisu zawodnika . Nie przyjmujemy wcześniejszych zgłoszeń .

Terminarz Zawodów na 2019 rok

Terminarz zawodów wędkarskich na 2019 rok.
 
07-04 Zawody Spławikowe
12-05 Zawody Spinningowe
15na16 – 06 Zawody Nocne
07-07 Zawody Federowe
08-09 Puchar Prezesa Spławik
06-10 Zawody Spinningowe
 
Informacje organizacyjne będą podawane na bieżąco dwa tygodnie przed zawodami na facebooku i stronie internetowej.

Limity Połowów na 2019 rok

W 2019 ustanawia się następujące limity i wymiary ochronne dla ryb poławianych na stawach w zarządzie Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek”

 

1.Ustala się podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby małe.

 1. Gatunki ryb dużych i ich wymiar górny i dolny:
 2. a) Karp od 35 do 55 cm,
 3. b) Lin od 30 do 45 cm,
 4. c) Szczupak od 50 cm – 2 miesięcznie.
 5. Gatunki ryb małych i ich wymiary:
 6. a) Płoć 20 cm,
 7. b) Jaż 25 cm,
 8. c) Okoń 20 cm,
 9. d) Karaś srebrzysty (bez wymiaru)
 10. e) Leszcz 40 cm
 11. Ustala się następujące limity ilościowe:
 12. a) ryby duże 2 szt. na dobę, 4 szt. miesięcznie, 20 sztuk rocznie,
 13. b) ryby małe 8 szt. na dobę lub 10 bez ryb dużych dziennie.
 14. Amur do 80cm nakaz zabierania (adnotacja w rejestrze – uwagi)
 15. Sumik karłowaty nakaz zabierania (bez adnotacji w rejestrze)
 16. Pozostałe gatunki nie są przeznaczone do zabrania.
 17. Pozostałe zapisy zgodne z regulaminem szczegółowym na 2018 rok,
 18. Dla członków stowarzyszenia, którzy nie ukończyli 16 lat i opłacają niższe składki wpisowe oraz członkowskie na dany rok ustala się limit połowu ryb dużych w wysokości 1/2 limitów dziennych i rocznych przewidzianych dla członka stowarzyszenia.

Prace Gospodarcze

Uchwała walnego zebrania członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek”

Nr 12/2019

W sprawie:  zamiany obowiązku realizacji prac porządkowych na dobrowolną darowiznę na rzecz Stowarzyszenia

Walne zebranie członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek” jednogłośnie zatwierdziło uchwaliło, że członkowie Stowarzyszenia, którzy nie wywiązali się w roku kalendarzowym z obowiązku prac porządkowych w wymiarze 8 godzin, mogą wpłacić darowiznę w wysokości 160 zł przeznaczoną na cele statutowe Stowarzyszenia.

Walne Zgromadzenie Członków

Zarząd G.S.W. Marysinek informuje że w dniu 02-03-2019 roku o godz 15:00 drugi termin przy braku quorum godz 15:30 w Janówce ul Główna 53 odbędzie się Walne Zgromadzenie Członków . Wymagane identyfikatory członkowskie . 

 

Porządek Obrad Walnego Zebrania Członków GSW  „Marysinek’’w dniu 02-03-2019 roku

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia , powitanie zaproszonych gości ,przedstawienie członków zarządu .
 2. Sprawdzenie listy obecności , stwierdzenie quorum . W przypadku nie stwierdzenia quorum drugi termin zebrania godz.15:15
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania , Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej .
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad .
 5. Przedstawienie Sprawozdania Finansowego za rok 2018
 6. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Sprawozdania Finansowego
 7. Przedstawienie sprawozdania z działalności Stowarzyszenia za rok 2018.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności .
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2018.
 10. Przyjęcie uchwały w sprawie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej. 
 11.  Głosowanie nad absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia.
 12. Uchwała w sprawie proponowanego wyboru nowych członków zarządu .
 13. Uchwała w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” zmiany limitów i wymiarów ochronnych .
 14. Uchwała w sprawie sposobu finansowania organizowanych przez stowarzyszenie zawodów wędkarskich .
 15. Uchwała w sprawie dofinansowania oraz organizacji dnia dziecka .
 16. Wolne wnioski .
 17. Zamknięcie zebrania.                                                         Prezes Robert Sawidzki