GSW

Marysinek

Przedłużenie terminu wpłaty składek na 2022 rok

             Uchwała Zarządu  GSW  Marysinek Nr 6 z dnia z dnia 15.09.2021

               W sprawie przedłużenia terminu wpłat składek członkowskich .                                

                                                                                                                        

  W związku z uchwałą Walnego Zebrania z dnia 29.08.2021 roku  o  podwyżce składki członkowskiej na rok 2022 do  kwoty 400 zł . Zarząd podjął uchwałę o przedłużeniu terminu wpłat w/w składki do końca grudnia br. Nie wpłacenie składki w w/w terminie będzie świadczyło o wystąpieniu ze stowarzyszenia .

 

                                                                             Prezes  Robert Sawidzki

 

   Uchwała została podjęta jednogłośnie .

Zmiany wysokości stawek członkowskich na 2022 rok

Zmiany zostały wprowadzone na podstawie uchwały Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia z dnia 29.08. 2021 roku .

                           Uchwała walnego zebrania członków nr 1/2021

                      w sprawie zmian wysokości składki  członkowskiej.

Od 01.09.2021 r. obowiązywać będą składki w wysokości

– składka wpisowa – 300,00 zł,

– roczna składka członkowska – 400,00 zł.

Nieletni członkowie stowarzyszenia (do ukończenia 16 roku życia) mogą opłacać składki w wysokości:

– składka wpisowa – 100,00 zł,

– roczna składka członkowska – 200,00 zł.

 

Wpłaty prosimy przesyłać na konto nr 97 8781 0006 0013 1254 2000 0010 Bank Spółdzielczego w Andrespolu .

Porządek Obrad Zebrania Członków Stowarzyszenia w dniu 29.08.2021 roku .

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ w dniu 29 sierpnia 2021 roku .

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 29 sierpnia 2021 roku na godzinę 17:15.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2020.
 8. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2020.
 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020.
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały rekomendacyjnej o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020 z dnia 06.02.2021 roku.
 13. Wolne wnioski.
 14. Zamknięcie zebrania.

 

Wędkarski Dzień Dziecka

Witam serdecznie .
Informuję naszych najmłodszych członków stowarzyszenia , tak jak wcześniej wspominałem , że w dniu 20 czerwca 2021 odbędzie się impreza pod nazwą Wędkarski Dzień Dziecka . Czeka was wiele atrakcji związanych z wędkarstwem , powiązane z innymi konkurencjami . Udział w zawodach mogą brać również pociechy naszych członków stowarzyszenia po wcześniejszym zgłoszeniu e-mail na adres gsw_marysinek@o2.pl lub sms na nr 881212397 . Liczba zawodników ze względów organizacyjnych jest ograniczona do 50 , pierwszeństwo będą mieli najmłodsi członkowie stowarzyszenia .
Przy większej ilości chętnych w miarę możliwości postaramy się rozszerzyć liczbę członków do maximum . Zawody będą rozgrywane w 2 grupach wiekowych , od 5 do 9 lat 1 grupa , od 10 do 16 lat 2 grupa , podzieleni na 2 sektory . Zawody odbywać się będą dwiema metodami , 1 grupa metodą spławikową , zaś 2 grupa metodą federową , dozwolony system , metoda lub klasyk . Każdy członek zawodów wyposażony musi być w podbierak i siatkę na ryby . Wszyscy członkowie zawodów powinni przybyć na łowisko z opiekunem . Zbiórka dla starszej grupy zawodników o godzinie 7:30 , zaś młodsza grupa o 8:30 .
SERDECZNIE ZAPRASZAMY .

Prace gospodarcze

Prace gospodarcze w dniu 19 czerwca od godziny 8:00 . Zbiórka na stawach . Prosimy o zabranie ze sobą grabi , kto ma , pracy jest sporo w związku z organizacją pikniku i zawodów dla młodzieży w dniu 20 czerwca .

Zawody Federowe !!

 

W dniu 13 czerwca zorganizowane będą zawody FEDEROWE ! . Serdecznie namawiam członków stowarzyszenia do wzięcia udziału w zawodach .

Przedstawiam następujący harmonogram przebiegu zawodów .

Zbiórka o godzinie 6:30 następnie omówienie regulaminu i przystąpienie do losowania stanowisk. Rozpoczęcie zawodów planowane jest na godzinę 8:00 do godziny 13:30 . Udział mogą brać wszyscy członkowie stowarzyszenia , tak jak w poprzednich zawodach . Przewidziane nagrody to puchary za 1,2,3 miejsce oraz big Fish dla seniora i juniora , dodatkowo upominki dla juniorów . Zgłoszenia przyjmowane są jak poprzednio emailem na adres  GSW_marysinek@o2.pl . Zapraszamy po zawodach na posiłek . Składka wpisowa dla seniorów 20 zł ,dla juniorów tym razem gratis .

Zaproszenie przesyła Prezes.

Robert Sawidzki wraz z Zarządem oraz Sekcją Sportową GSW .

Informuję rodziców jak i młodzież będących członkami naszego stowarzyszenia że w dniu 20 czerwca będzie zorganizowany piknik z okazji dnia dziecka jak i z okazji zakończenia roku szkolnego . Impreza ta jest przygotowywana przy współpracy z Lzs Justynow Juniorzy . Udział w w/w wydarzeniu będą mogli brać udział również dzieci nie zrzeszone będące członkami rodzin naszego stowarzyszenia . W związku z pandemią w naszym przypadku liczba ta może wynosić 50 uczestników . Wszelkie informację będą przekazane w najbliższym czasie około 11 czerwca .
Pozdrawiam

Zawody spławikowe

Zawody Spławikowe !!!

Zarząd serdecznie zaprasza na zawody spławikowe które odbędą się 23 maja . Nadmieniam iż w zawodach mogą brać udział również juniorzy . Zapisy przyjmowane są pocztą elektroniczną na adres    gsw_marysinek@o2.pl  podając imię , nazwisko i nr identyfikatora . Zbiórka przy rybaczówce o godzinie 7:00 składka wpisowa 20 zł dla juniorów 10 zł . System punktacji i ilości sektorów będzie uzależniony od ilości zapisanych zawodników . Rozpoczęcie zawodów planowane na godzinę 8:00 do godziny 13:00 . Po zakończonych zmaganiach zapraszamy na posiłek a o 14 rozdanie nagród .

Prezes

Robert Sawidzki

Harmonogram zawodów 2021

Spinningowe 09-05-20121

Spławikowe 23-05-2021

Feeder 13-06-2021

nocne 26-27-06-2021

Karpiowe 24 H 24-25-07-2021

Feeder Cup ( Puchar Wójta ) 22-08-2021

Puchar Prezesa 11-09-2021

Spinningowe 24-10-2021

 

 

 

 

 

 

Regulamin szczegółowy

 

 

Obowiązki

 1. Osoby będące na łowisku muszą :

a)Mieć identyfikator z aktualnym zdjęciem umieszczony w widocznym miejscu.

b)Posiadać kartę wędkarską.

 1. c) Mieć wypełniony rejestr połowu (rejestr połowu stanowi dowód uiszczenia składek). Rejestr połowu musi być wypełniony długopisem, wpisać należy datę wędkowania oraz ryby przeznaczone do zabrania.
 2. d) Identyfikator i rejestr połowu może zostać odebrany przez osoby uprawnione to jest: członka „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej.
 3. Każdy Członek zobowiązany jest poddać się kontroli.
 4. a) Dokumenty wymienione w pkt. 1 oraz sprzęt służący do połowu i przetrzymywane ryby winny być okazane na żądanie innych członków Stowarzyszenia.
 5. b) W uzasadnionych przypadkach członkowie „Straży Łowiska Marysinek”, zarządu lub komisji rewizyjnej mogą poprosić o okazanie ekwipunku lub skontrolować pojazd, którym osoba przybyła na łowisko..
 6. c) Kontrole prowadzone na łowisku mogą być monitorowane.(zapis obrazu i dźwięku na nośniku cyfrowym).
 7. d) Niepoddanie się kontroli może skutkować skreśleniem z listy członków Stowarzyszenia.
 8. Nakazuje się obowiązkowe wpisanie do rejestru połowu wszystkich ryb przeznaczonych do zabrania niezwłocznie po włożeniu ich do siatki. Ryb przeznaczonych do wypuszczenia nie przetrzymujemy w siatce.
 9. Każdy wędkarz zobowiązany jest utrzymywać w czystości swoje stanowisko łowieckie zarówno w trakcie wędkowania jak i po jego zakończeniu, niezależnie od stanu w jakim je zastał.
 10. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać własną siatkę na ryby, niedopuszczalne jest przechowywanie ryb w jednej siatce przez kilku wędkarzy.
 11. a) Nie wolno podczas wędkowania podmieniać ryb wcześniej umieszczonych w siatce.
 12. Każdy wędkujący na łowisku musi posiadać podbierak oraz bezwzględnie z niego korzystać podczas wyjmowania ryb z wody.
 13. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek do czynnego uczestnictwa w pracach gospodarczych (np. sprzątania i innych prac związanych z utrzymaniem łowiska), w roku 2021 uchwalono liczbę 4 godzin obowiązkowych prac. Z obowiązku tego zwolnione będą osoby niepełnosprawne.
 14. a) Uchylanie się od tego obowiązku skutkować będzie koniecznością odpracowania zaległych godzin z roku poprzedniego do końca maja roku bieżącego. Niewywiązanie się z tego obowiązku karane będzie zwieszenie w prawach członka na okres nie krótszy niż 1 miesiąc.
 15. Każdy członek Stowarzyszenia ma obowiązek niezwłocznie zgłosić wszelkie naruszenia obowiązujących regulaminów oraz statutu Stowarzyszenia.

 

Zakazy

 1. Zabrania się zabierania ryb niewymiarowych oraz ryb poddanych okresowi ochronnemu.
 2. Zabrania się głośnego zachowywania, zakłócania ciszy i spokoju innym wędkarzom. Wszczynania kłótni , używania obraźliwych słów i przekleństw oraz wzajemnych pomówień.
 3. Zabrania się palenia ognisk na wałach stawów.
 4. Zabrania się wyrzucania śmieci, niedopałków papierosów, resztek jedzenia, zanęty, puszek, starych żyłek itp. w obrębie łowiska.
 5. Zabrania się patroszenia ryb na terenie łowiska.
 6. Zabrania się zanęcania oraz wywożenia przynęt przy pomocy środków pływających (zdalnie sterowanych radiem itp)
 7. Zabrania się wędkowania ze środków pływających.
 8. Zabrania się łowienia brodząc w wodzie.
 9. Jeżeli podczas kontroli zostanie stwierdzony brak wpisu do rejestru ryb objętych obowiązkiem rejestracji lub przetrzymywanie ryb niewymiarowych ponad limit lub będących pod ochroną zostanie zawieszony na okres od 1 do 3 miesięcy, bądź skreślenie z listy członków (decyzję w sprawie kary podejmuje Komisja Dyscyplinarna ).
 10. Wszelkie wykroczenia spowodowane na łowisku przez wędkarza pociągają konsekwencje dyscyplinarne również wędkarzy, którzy to widzieli i nie reagowali.
 11. 11. Zabrania się zajmowania na łowisku stałego stanowiska do wędkowania dla osób z widoczną niepełnosprawnością.

 

Zezwolenia

 1. Zezwala się na połów dwoma wędkami jednocześnie (spiningowanie tylko na jedną wędkę), przez 15 dni w miesiącu z zachowaniem dobrych obyczajów na łowisku.
 2. a) Osoby, które nie ukończyły 16 roku życia mogą wędkować na jedną wędkę wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej. Spinningowanie od 14 roku życia.
 3. Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca w okresie od 1 maja do 31 grudnia.
 4. Zezwala się na wędkowanie nocą.
 5. Zezwala się na połów ryb pod lodem od świtu do zmierzchu i wyłącznie na własną odpowiedzialność. Otwór wywiercony w lodzie nie może być większy niż 15cm.
 6. Zezwala się w ramach dwóch wędek członka Stowarzyszenia, na jedną wędkę może łowić osoba towarzysząca w jego obecności i na jednym stanowisku. Suma złowionych ryb przez obydwie osoby jest taka sama jak by łowiła jedna osoba. Za czyny popełnione na łowisku przez osobę towarzyszącą odpowiada członek Stowarzyszenia, z którym ta osoba przybyła.
 7. Dozwolone metody – spławik, spinning, metoda gruntowa oraz na krótką wędkę w okresie zimowym na lodzie.

 

Limity i wymiary ochronne

 1. Ustala się w 2021r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. Gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:

Karp od 35cm do 50cm

Amur od 60cm do 80cm

Lin od 30cm do 40cm

Karaś srebrzysty od 30cm jako ryba duża

Szczupak lub Sandacz od 60cm jedna szt. miesięcz

3.Gatunki inne i ich wymiary:

Płoć od 25cm

Jaź od 25 cm

Okoń od 20cm do 35cm

Wzdręga od 20cm

Karaś srebrzysty do 30cm jako ryba mała

4.Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 3 szt. miesięcznie, 15 szt. rocznie.

Maksymalna liczba Karpi wynosi 10szt

Ryby inne 7 szt. na dobę łącznie

Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby
i 5 innych (łącznie 7szt na dobę)

 1. Młodzież do 16 lat opłacająca składki ulgowe przysługuje ½ limitów dziennych i rocznych.

Ryby duże 1szt. na dobę, 2szt miesięcznie, 8szt rocznie.

Maksymalna liczba karpi wynosi 5szt

Ryby inne 4szt na dobę łącznie

Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 1 duża ruba

i 3 inne (łącznie 4szt na dobę)

6.Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty, sandacz, jesiotr, wzdręga oraz ryb prawnie chronionych.

 1. 7. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
 2. 8. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i obowiązuje zakaz ponownego wpuszczania ryby  do akwenów GSW Marysinek  , o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd

Opłaty

 1. Składka roczna musi być uiszczona do 30 września każdego roku  na rok następny
  w wysokości ustalonej przez Walne Zebranie w danym roku.
 2. Osoby małoletnie, które nie ukończyły 16 roku życia mają zniżkę zarówno na składkę członkowską jak i wpisową
 3. Osoby, które nie uregulują opłaty składek rocznych w terminie będę obciążone dodatkowym kosztem w wysokości 1/2 składki wpisowej. Osoby, które nie uregulują składki rocznej do 31 grudnia będą usuwane ze stowarzyszenia automatycznie