GSW

Marysinek

Wędkarski Dzień Dziecka

GSW Marysinek w dniu 25 maja 2024r zaprasza na Wędkarski Dzień Dziecka połączony z dniem Matki i Ojca, organizowany wspólnie z GOK Wiśniowa Góra i UG Andrespol. Zgłoszenia na zawody wędkarskie prosimy przesyłać na gsw_marysinek@o2.pl podając imię nazwisko oraz wiek zawodnika. Zawody rozpoczną się od godziny 8:00 9:00 10:00 w zależności od grupy wiekowej, więcej informacji na poniższym plakacie. Termin zgłoszeń do dnia 21maja 2024 roku. Część artystyczna imprezy rozpocznie się od godz. 12:00. W trakcie imprezy zapewniamy zabawy na dmuchanych zjeżdżalniach, upominki dla dzieci oraz poczęstunki, pokazy sprzętu pożarniczego, pokazy akrobacji modeli latających i rejsy łodzią motorową po stawie i wiele innych atrakcji. Podczas festynu zachęcamy dzieci do wymiany książeczek .

Regulamin zawodów spławikowych:
1. Zawody na żywej rybie.
2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.
3. Łowimy na jedną wędkę.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.
7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.
8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.
9. Zabrania się używania materiałów PVA.
10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.
11. Zakaz używania echosond.
12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.
13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.
14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.

Zawody spławikowe – maj 2024

W Niedzielę 19.05.2024r zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia na zawody spławikowe które zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych.
Dla zawodów obowiązuje wpisowe: seniorzy 30 zł, młodzież 15zł.

7:00 – 7:30 Zbiórka oraz wpisywanie zawodników na listę startową.
7:30 – 8:00 Przedstawienie regulaminu zawodów oraz spraw organizacyjnych.
8:00 Rozpoczęcie łowienia.
13:00 Zakończenie łowienia.
13:00 – 14:00 Podliczenie wyników oraz rozdanie nagród.

Regulamin zawodów:
1. Zawody na żywej rybie.
2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.
3. Łowimy na jedną wędkę.
4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.
5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.
6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.
7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.
8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.
9. Zabrania się używania materiałów PVA.
10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.
11. Zakaz używania echosond.
12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.
13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.
14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.
15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek
16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.

Warsztaty sekcji młodzieżowej

W dniu 01 maja 2024r o godzinie 8:00 odbyły się warsztaty wędkarskie sekcji młodzieżowej GSW „Marysinek” w zakresie wędkowania „method feeder”

Zawody spinningowe Maj 2024

W dniu 05 maja 2024r w godzinach 7:30 – 12:00 odbyły się zawody spinningowe rozegrane bez podziału na grupy wiekowe. Rozegrane zawody spinningowe rozpoczęły sezon startowy „Marysinek 2024”.

Spinning – wiosna 2024

W dniu 05.05.2024r w godzinach 7:00- 12:00 odbędą się zawody spinningowe rozpoczynające sezon startowy „Marysinek 2024”. Zawody rozegrane zostaną bez podziału na kategorie wiekowe, dowolną metodą spinningową. Członkowie  „GSW Marysinek” biorąc udział w zawodach tym samym wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek.

Harmonogram zawodów spinningowych:

1.  7:00 – 7:15 Zbiórka oraz wpisywanie zawodników na listę startową.

2. 7:15 – 7:30 Przedstawienie regulaminu zawodów oraz spraw organizacyjnych.

3. 7:30 – 11:30 Łowienie ryb.

4. 11:30 – 12:00  Podliczenie wyników oraz rozdanie nagród.

Wpisowe: Dorośli -30 zł, młodzież-15 zł.

Do zobaczenia

Zakaz wędkowania

W związku z dużą aktywnością żerowania zarybionych ryb, Wprowadza się zakaz wędkowania na zbiorniku 1 i 2 do dnia 30 marca br.

Terminarz zawodów GSW „Marysinek” 2024r

1. Spinning 05.05.2024

2. Spławik 19.05.2024

3. Dzień dziecka 25.05.2024

4. Feeder 16.06.2024

5. Feeder nocny 20/21.07.2024

6. Puchar Prezesa 07.09.2024

7. Spinning 06.10.2024

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego za 2023r

Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia godzina 16:00.

 1. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 2. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 24 marca 2024 roku na godzinę 16:15.
 3. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 4. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 5. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia za rok 2023.
 6. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2023.
 7. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 8. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2023.
 9. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2023.
 10. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2023.
 11. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu oraz Prezesa Stowarzyszenia Roberta Sawidzkiego za rok 2023.
 12. Powołanie uzupełniające do zarządu stowarzyszenia.
 13. Przedstawienie planu zarybieniowego w 2024 roku.
 14. Przedstawienie i zatwierdzenie terminarzu zawodów wędkarskich w 2024 roku.
 15. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania i organizacji  zawodów wędkarskich  w 2024 roku, oraz ustalenie kwoty dla realizacji tych zadań.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2024 roku.
 17. Przedstawienie warunków i zakresu ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej dla GSW Marysinek.
 18. Omówienie organizacji prac gospodarczych związanych z utrzymaniem użyczonego kompleksu stawowego dla stowarzyszenia i podjęcia w tej sprawie uchwały.
 19. Ustalenie składki członkowskiej na 2025r.
 20. Przedstawienie i omówienie warunków dla nowego konta bankowego oraz zamknięcia starych kont bankowych GSW Marysinek.
 21. Omówienie systemu regulaminu pełnienia dyżurów, przekazanie uwag.
 22. Ustalenie składki członkowskiej dla członków stowarzyszenia w wieku 17-tego i 18-tego roku życia.
 23. Wolne wnioski.

Walne zebranie sprawozdawcze członków stowarzyszenia za 2023 rok

W dniu 24-02-2024 roku o godzinie 16:00 w siedzibie stowarzyszenia Janówka ul. Główna 53
odbędzie się w/w spotkanie. Porządek obrad będzie przedstawiony na stronie internetowej
naszego stowarzyszenia dwa tygodnie przed zaplanowanym spotkaniem.
Pozdrawiam
Prezes Robert Sawidzki

Życzenia Bożonarodzeniowe