GSW

Marysinek

Zawody nocne odwołane!!!.

Na podstawie przewidywań dużego ochłodzenia w dniu 18,10 do 1 stopnia w nocy, zawody zostają odwołane.

Dodatkowe zawody nocne

Zapraszamy członków GSW MARYSINEK na zawody nocne które odbędą się z Soboty na Niedzielę 18/19.11.2023 pod warunkiem zgłoszonych minimum 10 seniorów.

Przebieg zawodów

17.00 – Zbiórka

17.15 – Losowanie stanowisk

18.30 – Start zawodów

24.00 – Przerwa na posiłek przy ognisku.

01.30 – Wznowienie zawodów.

06.00 – Zakończenie zawodów.

6:00 – 8:00 Zliczenie wyników i wręczenie nagród.

Regulamin zawodów

1.Zawody rozgrywane będą metodą „na martwą rybkę min 5 cm przy użyciu 1 wędki.

2.Wymagane jest posiadanie elektronicznych dźwiękowych sygnalizatorów brań.

3.Podjęcie holowania ryby musi odbyć się w czasie do 10-ciu sekund od pierwszego sygnału brania.

4.Zabrania się przemieszczania zawodników między stanowiskami oraz wchodzenia na stanowiska innych zawodników podczas wędkowania.

5.Zawodnik sam podbiera i odhacza wyłowione ryby.

6.Podczas holowania oraz podbierania ryb zawodnik musi znajdować się w obrębie własnego stanowiska.

7.Do wymiaru ogólnego w cm zaliczany jest sandacz, szczupak, okoń.

8.Zawody zostaną rozegrane bez podziału na sektory.

9.Aby ryba zacięta przed końcem zawodów została wliczona do wymiaru ogólnego, musi być wyholowana nie później niż 15 minut po ostatnim sygnale.

10.Łowienie ryb musi odbywać się na wprost swojego stanowiska.

11. Osoby niepełnoletnie biorące udział w zawodach muszą znajdować się pod opieką osoby dorosłej.

12. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek

13.Organizator GSW Marysinek zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przez osoby trzecie.

14. Uczestnictwo w zawodach jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.

Zgłoszenia przyjmujemy do 16.11.2023r.

pod numerem 604 152 821

SMS: imię i nazwisko oraz nr identyfikatora

Składka na catering -seniorzy 30 zł , juniorzy 15 zł

Do zobaczenia

Zawody Spinningowe

W dniu 08.10.2023r w godzinach 7:00- 12:00 odbędą się zawody spinningowe kończące sezon startowy „Marysinek 2023”. Zawody rozegrane zostaną bez podziału na kategorie wiekowe. Członkowie  „GSW Marysinek” biorąc udział w zawodach tym samym wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek

Harmonogram zawodów spinningowych:

1.  7:00 – 7:15 Zbiórka oraz wpisywanie zawodników na listę startową.

2. 7:15 – 7:30 Przedstawienie regulaminu zawodów oraz spraw organizacyjnych.

3. 7:30 Rozpoczęcie łowienia.

4. 11:30 Zakończenie łowienia.

5. 11:30 – 12:00  Podliczenie wyników oraz rozdanie nagród.

Zgłoszenia na udział w zawodach prosimy przysyłać sms do dnia 06.10.2023r pod nr. 604152821, przy frekwencji niższej niż 10 zawodników zawody zostaną odwołane.

SMS: imię i nazwisko oraz nr identyfikatora

Wpisowe: Dorośli -30 zł, młodzież-15 zł.

Do zobaczenia

Zawody spławikowe juniorów o „Puchar Złocistego Karasia”

W dniu 23.09.2023r w trakcie Pikniku „Pożegnania Lata 2023” odbędą się na stawie nr 1 zawody o „Puchar Złocistego Karasia” dla junorów GSW MARYSINEK.

Uwaga; w związku z ograniczoną ilością stanowisk na stawie nr 1 o starcie w zawodach będzie decydowała kolejność zgłoszenia, sms pod numer telefonu 604152821 do dnia 21.09.2023r.

Zawody odbywać się będą metodą spławikową według regulaminu obowiązującego podczas „Pucharu Prezesa 2023” przedstawionego na wcześniejszych wpisach strony internetowej GSW Marysinek oraz FB

7:30 Zbiórka oraz losowanie stanowisk.

8:30 Rozpoczęcie zawodów

12:00 Zakończenie zawodów, ważenie ryb, wręczenie nagród.

Puchar Prezesa 2023

Dnia 09 września 2023r w godzinach 9:30-16:00 odbyły się zawody spławikowe o „Puchar Prezesa – Marysinek 2023”.

Zawody rozegrane zostały w dwóch kategoriach wiekowych.

W zawodach udział wzięło 17 zawodników, w tym 14 seniorów oraz 3 juniorów.

Zobacz więcej

Puchar Prezesa 2023

Zgodnie z terminarzem zawodów w dniu 09.09.2023r w godzinach 9:30- 17:00 zostaną rozegrane zawody o „Puchar Prezesa – Marysinek 2023”.

Zawody zostaną rozegrane z podziałem na kategorie wiekowe juniorzy i seniorzy.

Harmonogram zawodów:

1) 9:30 Zbiórka, losowanie stanowisk, omówienie regulaminu oraz kwestii organizacyjnych.

2) 11:00 Rozpoczęcie łowienia. .

3) 16:00 Zakończenie łowienia.

4) 16:00 – 17:00 Ważenie ryb, podliczenie wyników.

5) 17:00 Wręczenie nagród oraz zakończenie zawodów.

6) 17:15 Ognisko integracyjne z cateringiem.

Regulamin:

1. Zawody na żywej rybie.

2. Metoda spławikowa, zestaw nie może być przeciążony ponad wyporność spławika.

3. Łowimy na jedną wędkę.

4. W czasie zawodów dozwolone jest stosowanie przynęt naturalnych oraz zanęt roślinnych i zwierzęcych.

5. Przynęty i zanęty mogą być dowolnie barwione lub nasycane substancjami zapachowymi.

6. Zabrania się używania przynęt sztucznych ( dotyczy też pelletów i kulek), ikry, żywych lub martwych ryb.

7. Do punktacji liczą się wszystkie ryby prócz Szczupaka i Sandacza. Jesiotry liczone jako waga 3kg za szt.

8. Nęcenie tylko za pomocą ręki i procy.

9. Zabrania się używania materiałów PVA.

10. Obowiązek posiadania siatki minimum 3 m.

11. Zakaz używania echosond.

12. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.

13. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.

14. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.

15. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji

wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek

16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów w obecności wszystkich zawodników.

Za udział w zawodach o Puchar Prezesa 2023 nie obowiązuje wpisowe . Po zawodach będą posiłki z grilla, ogniska czas na integrację rozmowy, itp. prosimy o rzetelne nadsyłanie zgłoszeń do dnia 07.09.2023r sms pod nr. 604152821. Wpisując imię i nazwisko oraz nr identyfikatora .

Informacja dla członków GSW Marysinek pełniących dyżury.

Członkowie GSW Marysinek którzy pełnią dyżury, mają możliwość sprawdzenia dostępności wolnych terminów na stronie GSW Marysinek w zakładce „Dyżury GSW” oraz odnośniku „Harmonogram”. Warunkiem otworzenia odnośnika jest posiadanie adresu mail na gmail.com i uzyskanie dostępu do pliku poprzez wysłanie jednorazowej prośby o dostęp, podczas pierwszego otwierania odnośnika.

Zawody feederowe
Zapraszamy członków Stowarzyszenia na zawody feederowe które odbędą się w Niedzielę 27.08.2023. Zawody zostaną rozegrane w dwóch kategoriach wiekowych z podziałem na sektory( w zależności od frekwencji)
Harmonogram zawodów:
6:30 - 7:00 - Osobiste zgłoszenia na zawody.
7.00 - 7:15 - Losowanie stanowisk. 
8:00 - Start zawodów.   
13:00 - Zakończenie zawodów.
13:45 - Waga i obliczanie wyników.
14:00 - Rozdanie nagród.

Regulamin zawodów:

1. Łowimy na jedną wędkę.

2. Dozwolone metody łowienia – method feeder, feeder klasyczny.

3. Minimalna waga ciężarka/podajnika/koszyka 10g.

4. Dozwolone nęcenie z procy bądź koszyka zanętowego.

5. Łowienie na wprost własnego stanowiska bez możliwości łowienia na boki.

6. Zakaz używania plecionki jako linki głównej.

7. Wymagane posiadanie siatki minimum 3m.

8. Hol ryby dozwolony tylko w obrębie własnego stanowiska.

9. Zakaz używania sygnalizatorów elektronicznych.

10. W trakcie zawodów zabrania się przebywania i poruszania w obrębie stanowisk innych zawodników.

11. Zawodnik sam holuje, podbiera i wypina złowione ryby.

12. Ryby powyżej 65 cm lub powyżej 5-ciu dużych ryb w siatce muszą zostać bezzwłocznie zważone i wpuszczone do wody.

13. Uczestnicy wyrażają zgodę na udostępnienie swojego wizerunku oraz imienia i nazwiska na potrzeby publikacji wyników i promowania działalności sportowej na stronie www i profilu FB GSW Marysinek

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu przed rozpoczęciem zawodów z obecności wszystkich zawodników.

Zgłoszenia na udział w zawodach prosimy przysyłać sms do dnia 25.08.2023r pod nr. 604152821, przy frekwencji niższej niż 10 zawodników zawody zostaną odwołane.

SMS: imię i nazwisko oraz nr identyfikatora

Wpisowe: Dorośli -30 zł, młodzież-15 zł. 
Do zobaczenia 

Pracę gospodarcze

W dniu 19.08.2023r od godziny 7:30 odbędą się prace gospodarcze. W związku z dużą ilością pracy prosimy o liczną frekwencję, w miarę możliwości prosimy o zabranie ze sobą sprzętu w postaci szpadli, grabi, podkaszarek itp. W trakcie prac zapewniony zostanie posiłek oraz napoje chłodzące.