GSW

Marysinek

Rozporządzenie

Rozporządzenie

W związku z panującą epidemią zwracam się do członków stowarzyszenia o przestrzeganie zaleceń Rady Ministrów .
Informuję że o dyżurach poinformowana jest Komenda Policji w Koluszkach . Proszę o przestrzeganie wszelkich zasad bezpieczeństwa . Podczas dyżurów zakazuje się organizowania spotkań towarzyskich w gronie członków jak i z osobami z poza stowarzyszenia . Nie dostosowanie się do w/w rozporządzenia będą wymierzane kary dyscyplinarne . O systemie pełnienia dyżurów informować będą członków koordynatorzy . Wszystkie zawody , prace gospodarcze są odwołane na czas nieokreślony

Podpisał
Prezes : Robert Sawidzki

Wstrzymanie harmonogramu zawodów

UWAGA


W związku z aktualnie panującą sytuacją w kraju z powodu choroby COVID-19 zawieszamy harmonogram zawodów wędkarskich do odwołania.

Limity i wymiary ochronne

Limity i wymiary ochronne na 2020 rok

 1. Ustala się w 2020 r. podział ryb przeznaczonych do zabrania na ryby duże i ryby inne.
 2. gatunki ryb dużych i ich wymiar dolny i górny:

Karp od 35 cm do 55 cm

Amur bez limitu  do 80 cm

Lin od 30 cm do 45 cm

Szczupak lub Sandacz od 60 cm  1 szt miesięcznie .

Leszcz bez wymiaru jako ryby małe .

 1. Gatunki inne i ich wymiary:

Płoć od 20 cm jako ryba mała .

Jaź 25 cm jako ryba mała

Okoń od 20 cm jako ryba mała

Wzdręga od 20 cm jako ryba mała .

Karaś złocisty zakaz zabierania .

Jesiotr zakaz zabierania .

Karaś srebrzysty (bez wymiaru , jako ryba mała )

 1. Ustala się następujące limity ilościowe:

Ryby duże 2 szt. na dobę, 4 szt. miesięcznie, 20 szt. rocznie.

Łączna suma złowionych ryb wyżej wymienionych gatunków wynosi max 2 duże ryby i 8 innych (łącznie 10 sztuk na dobę)

 1. Zabrania się zbierania następujących gatunków:

Karaś złocisty , jesiotr, oraz ryb prawnie chronionych.

 1. Sumik kanadyjski , czebaczek amurski nie są objęte obowiązkiem wpisywania do rejestru oraz nie mogą być wpuszczane z powrotem do wody.
 2. Sum Europejski nie podlega wymiarowi i zakaz wpuszczania z powrotem do akwenów GSW Marysinek , a o jego złapaniu każdy członek jest zobowiązany poinformować Zarząd .

8 . Zezwala się na połów metodą spinningową i na żywca od 01-05 do 31-12 .

Rejestry Połowów

W związku z obecną sytuacją co do COVID-19 wstrzymuję wydawanie rejestrów połowów . Osoby które nie odebrały w/w broszury mają się dostosować do reguły obowiązującej na początku roku . Podkreślamy dany miesiąc z 2019 roku i tam prowadzimy ewidencje połowów . Taka procedura będzie obowiązywać do odwołania . W kwestii dyżurów koordynatorzy będą informować członków w dniu dyżuru o sposobie i procedurach obowiązujących na posterunku .
Pozdrawiam
Prezes Robert Sawidzki
Życzę zdrowia .

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego

Porządek Obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Gminnego Stowarzyszenia Wędkarskiego „Marysinek’’ w dniu 29 lutego 2020 roku.

 

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 2. Sprawdzenie listy obecności, stwierdzenie quorum.
 3. W przypadku braku quorum drugi termin Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia wyznaczono na dzień 29 lutego 2020 roku na godzinę 15:15.
 4. Wybór Przewodniczącego zebrania, Sekretarza oraz Członków Komisji Skrutacyjnej.
 5. Przedstawienie przez Przewodniczącego porządku obrad.
 6. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zebrania Sprawozdawczego Członków Stowarzyszenia.
 7. Przedstawienie zestawienia przychodów i kosztów Stowarzyszenia za rok 2019.
 8. Przedstawienie przez Prezesa Stowarzyszenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 9. Przyjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 10. Przedstawienie sprawozdania Komisji Rewizyjnej z działalności za rok 2019.
 11. Głosowanie w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019.
 12. Głosowanie w sprawie przyjęcia uchwały o udzieleniu absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019.
 13. Propozycja uchwały w sprawie odwołania członków Zarządu Stowarzyszenia.
 14. Propozycja uchwały w sprawie powołania nowych członków Zarządu Stowarzyszenia.
 15. Ustalenie organizacji zawodów wędkarskich w 2020 roku.
 16. Przyjęcie uchwały w sprawie sposobu finansowania zawodów wędkarskich organizowanych w 2020 roku.
 17. Przyjęcie uchwały w sprawie zmian zapisów w „Regulaminie szczegółowym” dotyczącej zmiany limitów i wymiarów ochronnych w 2020 roku.
 18. Przyjęcie uchwały w sprawie ustalenia sposobu organizacji i finansowania Wędkarskiego Dnia Dziecka w 2020 roku.
 19. Wolne wnioski.
 20. Zamknięcie zebrania.

 

Walne Zebranie

Informacja

Zarząd informuje że Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia odbędzie się 29 lutego o godzinie 15:00 w Janówce ul Główna 53 . Porządek  obrad będzie podany dwa tygodnie przed zebraniem na tablicy w rybaczówce i na stronie internetowej marysinek.pl  .

 

Podpisał

Prezes Robert Sawidzki

Wpisy do rejestrów styczeń , luty

      Informujemy że wpisy do rejestrów w miesiącu styczniu oraz lutym odbywać się będą tak jak w ubiegłym roku . Osoby łowiące w styczniu lub w lutym podkreślają poprzednie wpisy , wpisują rok 2020 i rejestrują dni połowów . w razie pytań proszę dzwonić pod nr 881 212 397 . Nowych rejestrów spodziewamy się na początku stycznia , są zamówione .

Życzenia Noworoczne !!!

e-Kartka Darmowe kartki elektroniczne z tag: eKartki sylwestrowe Wszystkiego najlepszego!, kartki internetowe, pocztówki, pozdrowienia

Zbliżający się Nowy Rok niesie wszystkim nadzieję
na uspokojenie, życzliwość i spełnienie marzeń.
W te piękne i jedyne w roku chwile
chcemy złożyć najlepsze życzenia
pogodnych, zdrowych i radosnych dni
oraz szczęśliwego Nowego Roku.
Zarząd GSW ,,Marysinek”

Zawody o Puchar Prezesa i Obchody Pięciolecia Stowarzyszenia

 

             Zawody Spławikowe o Puchar Prezesa   

       07.09 odbędą się zawody o Puchar Prezesa oraz będziemy obchodzić pięciolecie istnienia naszego stowarzyszenia . Zawody rozpoczniemy zbiórką o godzinie 8:00 do rywalizacji przystąpimy o godzinie 9:00 . Zakończenie zawodów godzina 14:00 . Obchody pięciolecia rozpoczniemy wręczeniem nagród a następnie przygotowany będzie posiłek dla wszystkich obecnych członków stowarzyszenia . 

Serdecznie zapraszamy wszystkich członków stowarzyszenia .

  Prezes 

Robert Sawidzki